Wi-Fi om bord

Har du sett et Wi-Fi-merke under flyvningen din? Dette betyr at du kan holde kontakten med venner og familie, selv når du er tusenvis av meter oppe i himmelen. Les mer om hvordan du kan ordne og bruke Wi-Fi om bord.

Wi-Fi-pass

Hvis det er tilgang til Wi-Fi på flyet ditt, kan du kjøpe et av Wi-Fi-passene. Hvilke pass som er tilgjengelige, avhenger av reisemålet og den flytypen du flyr med.

Hvordan koble til

Du kan bruke Wi-Fi om bord så snart du har satt deg, eller kort tid etter avgang i noen land. Bare sett enheten til flymodus, koble til Wi-Fi-nettverket vårt og følg trinnene på skjermen.

Når enheten er tilkoblet, vil en «portal ombord» åpnes. Her kan du aktivere Message Pass, eller oppgradere internettpasset ditt hvis du ikke ordnet dette på forhånd. I denne portalen kan du også sjekke den oppdaterte statusen for flyvningen din og bestille aktiviteter for reisemålet ditt.

Wifi and World Business Class