Vilkår for setevalg

Når du kjøper et vanlig sete på Economy Class, et ekstra komfortabelt sete på Economy Class, et Premium Comfort-sete eller et Business Class-sete, godtar du disse vilkårene og betingelsene.

1. Vanlige seter og ekstra komfortable seter

1.1 «Ekstra komfortabelt sete» betyr Economy Comfort-sete, sete med ekstra benplass, sete i rekke på to eller sete i fremre seksjon. KLMs ekstra komfortable setetyper har forskjellige egenskaper og gir ikke nødvendigvis alltid ekstra komfort, ettersom denne kategorien omfatter vanlige seter som er mest etterspurt for bestilling.

1.1.1 «Vanlig sete» betyr et vanlig Economy Class-sete før innsjekking starter (som reserveres mot gebyr).

1.1.2 "Premium Comfort-sete" betyr et Premium Comfort-sete før innsjekking starter (kan reserveres mot et gebyr).

1.1.3 "Business Class sete" betyr et Business Class sete før innsjekking starter (kan reserveres mot et gebyr).

1.2 KLM gir ekstra komfortable seter i Economy Class. Delta Air Lines tilbyr Delta Comfort + Seter i Economy Class. Det innebærer et ekstragebyr å reserve ett av disse setene, hvis de er tilgjengelige.

1.3 Flying Blue Elite-medlemmer og SkyMiles Elite-medlemmer kan reservere ekstra komfortable seter og vanlige seter gratis eller med rabatt.

1.4 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal få det ekstra komfortable setet, vanlige setet eller Delta Comfort +-setet du har bedt om. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å tildele eller omfordele ekstra komfortable seter, vanlige seter eller Delta Comfort +-seter når som helst, også etter ombordstigning, av drifts- eller sikkerhetsmessige årsaker. Den endelige avgjørelsen tas av bakkepersonalet og kabinpersonalet på selve flyvningsdagen. Nærmere informasjon om refusjon finner du under (3).

2. Krav og forutsetninger

2.1 Ved bestilling av et ekstra komfortabelt sete, et vanlig sete eller et Delta Comfort +-sete erklærer og garanterer du at du er juridisk skikket til å inngå avtalen og være bundet av vilkårene i denne avtalen, samt at

2.2 Du bekrefter videre at all informasjon du oppga for å be om et bestemt sete er korrekte og at du ikke foretar en spekulativ, falsk eller uredelig bestilling. Du erklærer videre at du kun foretar reservasjoner for deg selv eller på vegne av en annen person som du er berettiget til å handle på vegne av, og at denne oppfyller kravene som er oppgitt i punkt 2.1.

2.3 Når du har valgt å sitte i seter ved flyets nødutganger, må du være i stand til å forstå sikkerhetsinstruksene og være i stand til å bistå i en nødssituasjon og derfor ha styrke, ferdigheter, full bevegelighet, og ikke innta legemidler som kan påvirke disse egenskapene som er påkrevd etter gjeldende sikkerhetslover og -regler.

3. Refusjoner

3.1 Hvis du ikke får tildelt et ekstra komfortabelt sete, har du rett til refusjon av beløpet du betalte for det ekstra komfortable setet, for den bestemte delen av flyturen, i følgende tilfeller:

 • Du søker om refusjon av billetten din og det ekstra komfortable setet ditt innen 24 timer etter at begge ble bestilt.
 • KLM-flyvningen din ble avlyst.
 • Flytypen eller seteoppsettet for KLM-flyvningen din ble endret og den samme ekstra komfortable setetypen var ikke lenger tilgjengelig.
 • Du rakk ikke din internasjonale KLM-flyvning etter en tidligere flyvning betjent av KLM eller en annen SkyTeam-partner.
 • Du brukte ikke det ekstra komfortable setet fordi du endret flyvningen din. Samme type ekstra komfortabelt sete var ikke tilgjengelig på den nye flyvningen.
 • Vi brukte vår rett til å tildele eller omfordele det ekstra komfortable setet ditt enten før eller etter ombordstigning, av drifts- eller sikkerhetsmessige grunner. Den endelige avgjørelsen tas av innsjekkingspersonalet og kabinpersonalet på selve flyvningsdagen.

3.2 Hvis du ikke får tildelt et vanlig sete, har du rett til refusjon av beløpet du betalte for det vanlige setet, for den bestemte delen av flyturen, i følgende tilfeller:

 • Du søker om refusjon av billetten din og det vanlige setet ditt innen 24 timer etter at begge ble bestilt.
 • KLM-flyvningen din ble avlyst.
 • Flytypen eller seteplasseringen for KLM-flyvningen din ble endret.
 • Du rakk ikke din internasjonale KLM-flyvning etter en tidligere flyvning betjent av KLM eller en annen SkyTeam-partner.
 • Du har blitt flyttet til et sete med et annet setenummer i samme flytype.
 • Du har blitt flyttet til et sete med det samme setenummeret i en annen flytype (med ulik egenskaper, f.eks. vindusete er nå midtsete, eller hvis du ikke lenger sitter ved siden av reisefellen din).
 • Hvis du reserverte et sete på en flyvning markedsført/betjent av KLM, men skiftet til en flyvning som ikke er markedsført/betjent av KLM.

3.3 Du kan be om en refusjon ved å fylle ut et refusjonsskjema.

3.4 I noen tilfeller vil KLM igangsette en refusjon hvis et ekstra komfortabelt sete eller vanlig sete ikke ble tildelt.

3.5 Ingen refusjon vil bli foretatt dersom du ikke innfri de ovenfor nevnte kriteriene.

3.6 Det betalte alternativet for ekstra service vil være gyldig i ett år, og det kan bare brukes til det samme alternativet og den samme personen på det betalte setet.

Diverse

Med denne tjenesten kan vi tilby deg et ekstra komfortabelt sete, et vanlig sete eller et Delta Comfort +-sete i Economy Class når og hvis tilgjengelig. Ingen andre tjeneste- eller produktelementer er inkludert unntatt egenskapene ved den ekstra komfortable setetypen. Seter plassert i rekke på kun 2 seter kan ikke lenes helt tilbake.

5. Tomt sete / Ekstraplass for meg

Har du bestilt ekstraplass med vårt Empty Seat eller My extra space-alternativ? Sjekk våre vilkår og betingelser.