Vilkår for WiFi ombord

Når du kjøper en WiFi-kupong for bruk under flyvningen din, godtar du disse betingelsene.

Generelt

Disse generelle vilkårene for WiFi-tjenester (heretter: 'Vilkår') gjelder for kjøp og levering av WiFi-tjenestene som nærmere beskrevet under paragraf 1.1 i disse vilkårene (heretter: 'WiFi-tjenester') i den grad det tilbys ombord fra Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. som har sitt registrerte kontor i Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Nederland, registrert ved handelskammeret under nummer 33014286 og MVA-nummer NL004983269B01 (heretter: 'KLM') til passasjerer på flyet (heretter: 'Brukere').

Ved å godta disse vilkårene, garanterer brukeren at (i) han eller hun er minst 18 år og har juridisk rett og evne til å inngå avtalen med KLM som disse vilkårene gjelder for (heretter: 'Avtale') og (ii) bruke WiFi-tjenestene i samsvar med disse vilkårene.

Før du bruker og/eller kjøper en WiFi-kupong for WiFi-tjenester, må du lese disse vilkårene nøye før du godtar og tar i bruk WiFi-tjenestene. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lover, forbeholder KLM seg retten til når som helst å endre disse vilkårene, hvis endelige versjon er tilgjengelig på KLMs nettsted.

1. WiFi-tjenester

1.1. WiFi-tjenestene til KLM består av en eller flere av følgende tjenester som beskrevet i KLM-portalen og disse vilkårene: connect.klm.com/#/wifi (kun tilgjengelig ombord)

1.2. Du godtar og erkjenner at WiFi-tjenestene er standardtjenester og leveres som de er. Det betyr at WiFi-tjenestene vil bli levert på samme måte til alle brukere og med de samme funksjonaliteter og begrensninger som er angitt i disse vilkårene.

1.3. For å bruke WiFi-tjenestene, anerkjenner og aksepterer brukeren at de skal ha sin egen WiFi-kompatible enhet (f.eks. en datamaskin med et trådløst kort, en WiFi-aktivert smarttelefon eller et nettbrett) som er passende til å opprette en WiFi-tilkobling (heretter 'Enhet').

2. Kjøp av WiFi-tjenester

2.1. WiFi-tjenesten «Messaging» er gratis og kan fås ved å klikke på tjenesten i KLM-portalen. Ved å bruke WiFi-tjenesten «Messaging» godtar du disse vilkårene. Avtalen om levering av meldingstjenesten trer i kraft i det øyeblikket KLM bekrefter bestillingen av WiFi-tjenesten fra brukeren i KLM-portalen.

2.2. WiFi-tjenestene «Surf» og «Streaming» er betalte WiFi-tjenester. For å motta en eller flere av disse WiFi-tjenestene, må brukeren kjøpe en WiFi-kupong (heretter: «WiFi-kupong») ved å følge de spesifikke instruksjonene på connect.klm.com/#/wifi (kun tilgjengelig ombord) eller nettstedet, fullføre betalingsprosessen og akseptere disse vilkårene. Avtalen om levering av denne WiFi-tjenesten trer i kraft i det øyeblikket KLM bekrefter en bestilling av WiFi-tjenesten fra brukeren per e-post. WiFi-kupongen for levering av WiFi-tjenester kan kun kjøpes for en bestemt flyvning som tilbyr WiFi-tjenester.

2.3. Så lenge KLM ikke bekreftet bestillingen fra brukeren, inngås ingen avtale, og inntil det tidspunktet forbeholder KLM seg retten til å nekte WiFi-tjenesten til noen, uansett årsak og når som helst.

2.4. WiFi-kupongen for WiFi-tjenestene finner du i kontoen din under «My WiFi», som du får tilgang til via KLM-portalen. WiFi-kupongen aktiveres automatisk på brukerens enhet dersom brukeren kjøper WiFi-kupongen ombord under flyvningen. Dersom brukeren kjøper WiFi-kupongen før avgang, kan WiFi-kupongen aktiveres av brukeren via KLM-portalen, enten på hjemmesiden eller under «My WiFi»-delen ved å klikke på aktiveringsknappen som er angitt med WiFi-kupongene.

2.5. En bruker kan kun kjøpe og bruke én WiFi-kupong om gangen for levering av WiFi-tjenestene «Streaming» og «Surf» på én enhet. Dersom brukeren ønsker å fortsette WiFi-tjenesten på en annen enhet, kan brukeren stoppe Internett på en enhet og aktivere WiFi-tjenesten på den andre enheten.

3. Tilrettelegging av WiFi-tjenester

3.1. Så snart avtalen er inngått, kan brukeren aktivere WiFi-tjenestene som beskrevet i spesifikasjonene gitt av KLM på KLM-portalen: connect.klm.com/#/wifi (kun tilgjengelig ombord)

3.2. KLM skal bruke sin rimelige innsats for å tilby WiFi-tjenestene i løpet av den spesifikke flyvningen som WiFi-kupongen er kjøpt for og som beskrevet i paragraf 3.

3.3. Tilrettelegging av WiFi-tjenesten er avhengig av tilgjengeligheten og driftsbegrensningene til det nødvendige utstyret og tilhørende fasiliteter:

 • For avgang: Når brukeren sitter i flyet er tilkobling tilgjengelig i henhold til lokale forskrifter. Dette er ikke tillatt i alle land, og i disse tilfellene aktiveres tilkobling når flyet er på eller over 10 000 fot.
 • For landing: Bruk av tilkobling er ikke tillatt under landing og når du er på bakken. Tilkobling blir slått av når flyet flyr lavere enn 10 000 fot.
 • Under flyvningen er det ingen garanti for båndbredde. Det er mulig at internettforbindelsen er midlertidig utilgjengelig eller ikke tilgjengelig i det hele tatt på grunn av statusen til satellittforbindelsen eller over visse regioner eller land der restriksjoner gjelder. Også midlertidige forstyrrelser kan oppstå som normale hendelser i levering av tjenesten. KLM kan midlertidig begrense bruken eller avbryte WiFi-tjenestene dersom KLM finner dette nødvendig for:
  • (beskyttelse av) sikkerheten og/eller integriteten til WiFi-tjenesten;
  • gjenoppretting av en mangel eller brudd;
  • gjenoppretting etter forstyrrelser; og/eller
  • endring eller forbedring av KLMs eller dets leverandørs datasystemer.

Når det gjelder hastighet på Internett, anerkjenner brukeren og aksepterer at det på grunn av tjenestens art (Internett ombord) er en forsinkelse i tilførselen av tilkobling som fører til at WiFi-tjenestenes hastighet er lavere enn hastigheten som brukeren i gjennomsnitt finner rimelig og kan forvente når lignende tjenester leveres på bakken. WiFi-tjenestene bør imidlertid gjøre det mulig for brukeren å bruke Internett i samsvar med funksjonene som tilbys av KLM i KLM-portalen: connect.klm.com/#/wifi (kun tilgjengelig ombord)

3.4. Brukeren erkjenner videre og aksepterer at KLM ikke har kontroll over tredjepartsnettverk som brukeren kan få tilgang til i løpet av sin bruk av WiFi-tjenestene. Derfor er forsinkelser og forstyrrelser i andre nettverksoverføringer utenfor KLMs kontroll.

3.5. Innhold levert av tredjeparter (heretter: 'Tredjepartsinnhold') er ikke uavhengig autentisert helt eller delvis av KLM, eller selv om KLM gir en lenke til slikt innhold. KLM tilbyr kun lenker til tredjepartsinnhold. KLM leverer, selger, lisensierer ikke, eller leaser noe innhold fra en tredjepart annet enn det som er spesifikt identifisert som levert av KLM.

4. Bruk av WiFi-tjenestene

4.1. Brukeren er pålagt å bruke WiFi-tjenestene i samsvar med disse vilkårene og har ikke lov til å bruke WiFi-tjenestene til andre formål enn det som er angitt i disse vilkårene.

4.2. Brukere erkjenner og godtar at de er ansvarlige for å sikre og holde WiFi-kupongen konfidensiell og, dersom aktuelt, et brukernavn og passord, for å bruke slik informasjon kun til eget bruk.

4.3. Brukeren har ikke lov til å:

 • bruke WiFi-tjenestene til å ringe, inkludert bruk av tale over IP-tjenester;
 • gi tilgang til WiFi-tjenestene til enhver annen person;
 • distribuere, underlisensiere, lease, selge, kommersialisere, leie, låne eller på annen måte overføre brukerrettighetene til en tredjepart;
 • bruke WiFi-tjenestene på noen måte som kan skade, deaktivere, overvelde eller ødelegge WiFi-tilkoblingen eller forhindre vanlig bruk av andre brukere;
 • forstyrre eller avbryte tilkobling og bruk av WiFi, utstyr, enheter som muliggjør tilkobling, eller som ikke oppfyller kravene, prosedyrene og forskriftene til KLM;
 • bruke eller forsøke å bruke WiFi-tjenestene til uautorisert, ulovlig, illegal bruk og/eller i strid med god tro, skikk, moral og offentlig orden som for eksempel følgende:
  • enhver bruk som er ærekrenkende, truende, skremmende eller som kan klassifiseres som trakassering;
  • publisere og overføre innhold som: inneholder eller er uanstendig, vanærende eller inneholder voldelig språk eller materiale; inneholder pornografisk materiale (det vil si tekst, bilder, filmer, videoklipp eller seksuelt eksplisitt natur); inneholder støtende eller nedsettende bilder angående kjønn, rase, religion, farge, opprinnelse, alder, fysisk eller psykisk funksjonshemning, medisinsk tilstand eller seksuell legning; inneholder forfalskede eller uriktige meldingsoverskrifter, helt eller delvis, for å maskere opphavsmannen til meldingen; angriper andres privatliv eller på annen måte er ulovlig eller upassende;
  • bruk eller overføring av programvare eller andre elementer, inkludert virus, bugs, trojanere, som kan overvelde systemer fra KLM eller tredjeparter, «e-postbombing», nektelse av tjenesteangrep, oppretting eller administrering av botnett eller annen infeksjon, inkludert uten begrensning, kjørbare koder eller filer som kan brukes til å få tilgang, endre, slette eller skade enten programvaren eller maskinvaren, enten fra KLM eller fra tredjeparter, eller elektroniske dokumenter og filer som er lagret i et slikt system, samt ethvert annet program eller element med formål eller effekter som er ulovlige, forbudte eller skadelige for tredjeparters interesser og rettigheter;
  • tilgang til eller forsøk på ulovlig eller uautorisert tilgang til systemer, eller nettverk som tilhører KLM eller til tredjeparter, eller forsøk på å overvinne sikkerhetstiltak for systemet til KLM eller tredjeparter og enhver annen prosedyre som kan brukes som forfatter av et systemangrep (portskanner osv.);
  • misbruk av IP-adressen som er gitt for tilgang til WiFi-tjenester;
  • overføring eller bruk av programvareelementer som kan sende elementer eller detaljer som krenker immaterielle rettigheter, databeskyttelse eller andre rettigheter, inkludert forretningshemmeligheter eller konfidensiell informasjon, enten det er KLM sin eller tredjeparters eiendom;
  • enhver form for propaganda, reklame, kjede, pyramidesystem, investeringsmuligheter eller annen uønsket kommersiell kommunikasjon (SPAM) som kan bryte regelverket for informasjons-samfunnstjenester og elektronisk handel eller andre gjeldende regler der det er aktuelt.

4.4. Brukerne forstår og er enige om at:

 • KLM og/eller en tredjepart engasjert av KLM kan få tilgang til og lagre, om nødvendig som et proporsjonalt tiltak, informasjon som er lagret på en slik brukerenhet (som drivere, programvare osv.) for å unngå eller presentere misbruk av WiFi-tjenesten, feilsøke problemer knyttet til enheten eller nettverket, aktivere, betjene og oppdatere WiFi-tjenesten og programvaren og undersøke aktivitet som kan være i strid med disse vilkårene;
 • KLM kan være pålagt i henhold til gjeldende lov eller som svar på en forespørsel om dette å samarbeide direkte eller indirekte, og derfor gi enhver form for informasjon til rettshåndhevelse, statlige etater og andre myndigheter eller enheter, nasjonale eller utenlandske.

5. Immateriell eiendom

5.1. De immaterielle rettighetene til WiFi-tjenestene, inkludert KLM-portalen, skal ligge og forbli hos KLM og/eller dets leverandør(er) etter omstendighetene.

6. Personopplysninger

6.1. KLM sine retningslinjer for personvern og retningslinjer for informasjonskapsler gjelder for behandling av dine personopplysninger av KLM og/eller tredjeparter som er engasjert av KLM for å tilby WiFi-tjenester.

7. Ansvar

7.1. KLM er ikke ansvarlig for tap av faktisk eller forventet fortjeneste, tap av inntekter, tap av forventede besparelser, tap av data, kostnadene ved å kjøpe alternative tjenester for å redusere og/eller rette feil i WiFi-tjenestene og eventuelle tap.

7.2. Det er ikke noe i disse vilkårene som ekskluderer eller begrenser KLM sitt ansvar:

 • for skader som oppstår som følge av personalets forsettlige forsett eller grove uaktsomhet; eller
 • så lenge KLM ikke er tillatt i henhold til gjeldende (forbruker)lov å begrense sitt ansvar.

8. Oppsigelse

8.1. Partene kan si opp avtalen for enkelhets skyld når som helst før WiFi-tjenestene starter.

8.2. Partene kan si opp avtalen for årsak i samsvar med gjeldende lov. Brukeren anerkjenner og godtar at KLM kan si opp avtalen av en årsak dersom brukeren bryter sine forpliktelser i henhold til vilkårene.

8.3. Brukeren kan si opp avtalen ved å kontakte KLM. I tilfelle oppsigelse eller hvis WiFi-kupongen ikke er aktivert under flyvningen, vil KLM automatisk tilbakebetale kjøpesummen for WiFi-kupongen.

8.4. Brukeren erkjenner og samtykker i at den ikke kan utøve sin rett til å angre seg av en eller annen grunn, innen 14 dager i henhold til gjeldende forbrukerlov (heretter: 'Angrevilkår') etter flyvningen som WiFi-kupongen er kjøpt for. I tilfelle flyvningen finner sted i løpet av angreperioden, gjør brukeren herved:

 • gir sitt tidligere uttrykkelige samtykke til å begynne med WiFi-tjenestene i løpet av angreperioden; og
 • frafaller sin angrerett.

9. Gjeldende lov og tvisteløsning

9.1. For alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med denne avtalen, gjelder Nederlandsk lov under unntak av CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Til tross for anvendelsen av Nederlandsk lov, har også brukere som er forbrukere beskyttelsen fra de obligatoriske bestemmelsene i landets lover, der forbrukeren har sitt vanlige bosted. Anvendelsen av obligatoriske bestemmelser som begrenser lovvalget, og særlig anvendelsen av obligatoriske lover i landet der forbrukeren har sitt vanlige bosted, slik som forbrukerbeskyttelses-lover, forblir upåvirket.

9.2. Informasjon om tvisteløsninger på nett for forbrukertvister eller alternativ tvisteløsning for forbrukertvister finner du på nettstedet til EU-kommisjonen.

10. Separasjonsevne

10.1. Dersom det viser seg at en bestemt klausul ikke kan håndheves, vil ikke dette påvirke andre klausuler.

11. Spørsmål

11.1. Hvis du har et spørsmål eller en klage på WiFi-tjenestene, kan du kontakte KLMs kundekontaktsenter.