Vilkår for CO2ZERO

Les vilkårene som gjelder når du bidrar til å gjøre flyvningen din CO₂-nøytral via kompensasjonstjenesten CO2ZERO.

1. Generelt

1.1 Disse Vilkårene gjelder kompensasjonstjenesten for karbondioksid (=CO2ZERO) til KLM Royal Dutch Airlines, heretter kalt CO2ZERO.

  • Vilkårene for CO2ZERO gjelder i tillegg til de generelle Vilkårene for passasjerer og bagasje.
  • CO2ZERO kan bare velges i kombinasjon med et KLM-reisedokument eller billetter der minst én KLM-flyvning er inkludert.
  • CO2ZERO kan velges for alle KLM-flyvninger, uansett opprinnelsessted, salgssted eller ombordstigningssted.

1.2 CO2ZERO er en frivillig CO2-kompensasjon som gjør det mulig for passasjerer å kompensere for karbonutslippet i forbindelsen med flyvningen, slik at vedkommendes personlige flyvning blir karbonnøytral.

  • CO2ZERO er en personlig tjeneste: passasjerer som reiser sammen, kan velge å kompensere på individuell basis.

2. Tilgjengelige flyvninger

2.1 Betjente flyvninger, dvs. som flys av Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Delta Air Lines og Kenya Airways.

2.2 Alle flyvninger som deler kode og har KLM-flynummer og som betjenes av JJ, GF, TE, EI, UX, XM, AZ, MN, CZ, MH, KQ, QX, AS, CO, AM, DL, EV, OH, F8, PS, SU, OK, IG, MA, CY.

3. Utslipp

3.1 Utslippsverdiene til Air France, KLM og Delta Air Lines er basert på faktiske utslippsverdier i forhold til faktisk brent drivstoff.

3.2 Utslippsverdiene til samarbeidspartnere er basert på generelle verdier som oppgis av flyprodusentene (dvs. Boeing, Airbus).

4. Beregning

4.1 Det beregnes CO2-utslipp for alle flyvningene i bestillingen. Per flyvning blir beregningen basert på type fly som brukes, avstanden som flys og den historiske lastfaktoren for den aktuelle flyvningen. Beregningsmetoden og tallene kontrolleres med jevne mellomrom av KPMG.

5. Kompensasjon

5.1 CO2ZERO bruker Gold Standard-sertifisert utslippsreduksjon for å bidra til å finansiere utvikling av ren energi i utviklingsland.

5.2 Gold Standard er en sveitsiskbasert organisasjon som støttes av 53 NGO-er i hele verden og setter den høyeste standarden for sertifisert utslippsreduksjon. Denne førsteklasses standarden for CO2-kompensasjon gis til prosjekter som er mest effektive når det gjelder å redusere CO2-utslipp og utvikle rene, fornybare energikilder. Du finner mer informasjon om Gold Standard på www.goldstandard.org.

6. Forbrukerpris for kompensasjon

6.1 Passasjerens kostnad for å kompensere via CO2ZERO tilsvarer kjøpsprisen av Gold Standard-utslippskvotene. Alle innsamlede kompensasjonsmidler brukes til å kompensere via sertifisert utslippsreduksjon. KLM Royal Dutch Airlines påtar seg alle administrasjonsutgifter og investering i forbindelse med kompensasjonsplanen.

6.2 To ganger i året justeres kompensasjonsprisen basert på innkjøpsprisen av ny, sertifisert utslippsreduksjon.

7. Refusjon

7.1 Hvis du ikke kan bruke flyvningen, av grunner du ikke selv har kontroll over, kan det hende at du har rett til refusjon av det betalte beløpet.

7.2 I følgende tilfeller har du rett til full refusjon for CO2ZERO-kompensasjonsutgiftene :

  • KLM kansellerer flyvningen.
  • Du mister videreforbindelse med en interkontinental KLM-flyvning etter en flyvning som er betjent av Air France, KLM, Delta eller Kenya Airways.
  • Hvis noen av disse tilfellene gjelder din situasjon, kan du fylle ut refusjonsskjemaet.

7.3 Du kan bare be om refusjon via KLM.com.

8. Verifisering

8.1 Verifisering fra revisorer i KPMG, en av verdens ledende tilbydere av revisjons-, skatte- og avgiftstjenester og rådgivning, sikrer at både utslippsnormer og beregningsmetoder følger internasjonale standardregler og -vilkår for karbonutslipp.