Vilkår for reisekuponger

Hvis turen din ikke gikk som planlagt, kan du ha rett til refusjon i form av en reisekupong. Dette er vilkårene for kupongen din.

Generelle vilkår for kuponger

1.Følgende vilkår skal ha betydningen som definert herunder, med mindre konteksten sier noe annet:

 • En EMD-kupong betyr Electronic Miscellaneous Document. Denne kalles også en reisekupong.
 • KLM betyr KLM Royal Dutch Airlines, og selskapet har registrert kontor i Amstelveen i Nederland.
 • Delta betyr Delta Air Lines, og selskapet har registrert hovedsete i Atlanta, som ligger i delsaten Georgia i USA.
 • Air France betyr Air France, og selskapet har registrert hovedsete i Paris i Frankrike.
 • KLM-flyvning betyr enhver flyvning med flyvningsnummer som begynner på KL.
 • Delta-flyvning betyr enhver flyvning med flyvningsnummer som begynner på DL.
 • Air France-flyvning betyr enhver flyvning med flyvningsnummer som begynner med AF.
 • Virgin Atlantic-flyvning betyr enhver flyvning med et flyvningsnummer som begynner på VS.

2. Ingen agent, ansatt eller representant for KLM har autorisasjon til å endre, modifisere eller se bort ifra noen av disse vilkårene.

3. Den ikke-refunderbare kupongen må brukes for betaling av en KLM-, Delta Air Lines-, Air France- eller Virgin Atlantic-billettpris når en KLM- eller Air France-billett blir utstedt. Beløpet som kan brukes er oppgitt på kupongen.

Kupongen kan brukes av:

 • kupongeieren,
 • passasjerer med det samme etternavnet,
 • passasjerer som reiser sammen med den opprinnelige kupongeieren, på det tidspunktet kupongen blir brukt.

Hvis valutaen til kupongen er noe annet enn valutaen som billettprisen utstedes i, vil valutakursen være kursen banken selger for til KLMs lokale bank. Hvis det er et beløp igjen på kupongen ved betalingen av en billett, vil en tilleggskupong bli utstedt for det beløpet, men vilkårene som tilhører den originale kupongen vil fortsatt gjelde.

4. Den refunderbare kupongen er gyldig for en direkte refusjon til din bankkonto av det refunderbare beløpet oppgitt på kupongen.

5. Ved all befordring utført av KLM, Delta og Air France, vil de generelle befordringsvilkårene, prisene, prisreguleringene og de spesielle befordringsvilkårene som gjør seg gjeldende, for henholdsvis KLM, Delta og Air France gjelde. Når befordring er utført av et annet flyselskap, kan dette flyselskapets generelle befordringsvilkår gjelde.

6. Hvis denne kupongen blir brukt til befordring på Delta, Air France eller et annen flyselskaps flyvning, vil KLM kun bli ansett som å ha opptrådt som en agent for flyselskapet som utstedte denne kupongen.

7. En kupong kan ikke byttes eller selges. Kupongen kan ikke byttes eller selges. Ved å gjøre dette vil kupongen bli ugyldig.

8. Passasjeren vil alene være ansvarlig for kupongen sin, og KLM er ikke ansvarlig ovenfor passasjeren dersom en kupong har blitt brukt av en annen person enn passasjeren. Hverken KLM eller KLMs agent er pålagt å be en person som presenterer denne kupongen om legitimasjon.

9. En kunde som tilbys en kupong kan til enhver tid akseptere eller nekte å ta imot kupongen. Det at passasjeren aksepterer kupongen, skal anses som samtykke til og aksept av disse vilkårene fra passasjerens side.

10. Den ikke-refunderbare kupongen er gyldig i 12 måneder fra utstedelsesdato og kan brukes til å kjøpe en KLM- eller Air France-billett for reise med KLM-, Air France- eller Delta Air Lines-billettpris.

11. Ikke-refunderbare kuponger kan brukes til forkjøp av andre valgfrie produkter og tjenester (hvor tilbudt) på flyvninger betjent og markedsført av KLM eller Air France.

12. Kjøp ombord er ikke mulig med kupongen (både refunderbar og ikke-refunderbar).

13. Vilkår kan endres.

Vilkår for ikke-refunderbare kuponger

Når du ber om en ikke-refunderbar kupong med Air France eller KLM, godtar passasjeren vilkårene våre. Før du velger en ikke-refunderbar kupong. Sørg for å lese disse vilkårene nøye, og ikke nøl med å stille spørsmål til vår kundeservice om nødvendig.

1. Frivillig forespørsel om en ikke-refunderbar kupong

1.1 Den ikke-refunderbare kupongen kan kun forespørres på frivillig basis. Med frivillig basis menes at passasjeren har bestemt seg for å ikke fly.

1.2 En ikke-refunderbar kupong kan utstedes for billetter som er helt åpne (ubrukte billetter), eller delvis brukte billetter, for kupongene som ikke er blitt brukt. Hvis passasjeren har en fullt refunderbar billett, er det ikke i passasjerens interesse å søke om en ikke-refunderbar kupong.

1.3 Passasjerens aksept av en ikke-refunderbar kupong skal anses som et fullstendig samtykke til og aksept fra passasjeren av disse vilkårene.

2. Utstedelse av den ikke-refunderbare kupongen

2.1 Den ikke-refunderbare kupongen vil bli utstedt for den fulle verdien av den ubrukte billetten, inkludert skatter.

2.2 I tilfelle betalt(e) alternativ betjent av Air France eller KLM som er relatert til de ubrukte billettkupongene, kan en ekstra ikke-refunderbar kupong utstedes for hele verdien av betalt(e) alternativ som ennå ikke er brukt. For Air France alternativ «Menu à la Carte», er det uttrykkelig angitt at en ikke-refunderbar kupong kun kan utstedes hvis kanselleringsforespørselen gjøres 48 timer før avgang for den aktuelle flyvningen, som nevnt i de generelle vilkårene til dette alternativet (art. 1.3). Du kan ikke be om en kupong for KLMs à la carte-måltid, da det ikke er mulig å endre eller kansellere bestillingen, som angitt i vilkårene for dette alternativet (art. 1.3).

2.3 Beløpet som kan brukes er oppgitt på den ikke-refunderbare kupongen.

2.4 Hvis valutaen til den ikke-refunderbare kupongen er en annen enn valutaen som billettprisen utstedes i, vil valutakursen være kursen banken selger for til Air France eller KLMs lokale bank.

2.5 Hvis passasjeren har en billett som kan endres mot et gebyr, vil gebyret bli trukket fra den fulle verdien, og den nye verdien vil vises på den ikke-refunderbare kupongen. F. eks.: Du har kjøpt en billett for 200 EUR med billettprisvilkår som sier at endringer er tillatt mot et gebyr på for eksempel 50 EUR. Ved forespørsel om kupongen, vil gebyret være trukket fra, og beløpet du ser på kupongen er da på 150 EUR.

2.6 Den ikke-refunderbare kupongen vil bli utstedt per passasjer, som samsvarer med passasjernavnet på den originale billetten, selv om passasjerene er booket i samme reservasjon som andre, vil hver enkelt passasjer motta en kupong med passasjernavnet.

2.7 For billetter med en blandet billettpristype (utreise ikke-refunderbar og innreise refunderbar) vil den ikke-refunderbare kupongen ha den fulle verdien av den ubrukte billetten, og den er ikke-refunderbar.

3. Bytte EMD-kupongen mot en ny billett

3.1 Den ikke-refunderbare kupongen må brukes som betaling av en Air France-, KLM-, Delta Air Lines- eller Virgin Atlantic-billettpris når en Air France- eller KLM-billett blir utstedt.

3.2 Ikke-refunderbare kuponger kan brukes til forkjøp av andre valgfrie produkter og tjenester (hvor tilbudt) på flyvninger betjent og markedsført av Air France eller KLM.

3.3 Kupongen kan ikke brukes som betaling om bord.

3.4 Hvis det gjenstår et beløp på kupongen etter betaling av en billett, vil en ikke-refunderbar tilleggskupong bli utstedt for det beløpet. Vilkårene som tilhører den originale kupongen vil fortsatt gjelde.

3.5 Hvis passasjeren bestiller en ny flyreise, og prisen på den nye reservasjonen er høyere enn beløpet på den ikke-refunderbare kupongen, må passasjeren betale prisforskjellen.

3.6 Hvis passasjeren kjøper en ny billett med den ikke-refunderbare kupongen, som er fullt refunderbar eller delvis refunderbar, og passasjeren senere ber om refusjon av billetten, vil passasjeren motta beløpet av differansen som er betalt. Den delen som er betalt med den ikke-refunderbare kupongen forblir ikke-refunderbar.

4. Ikke-refunderbar kupong

4.1. Den totale summen av kupongen er ikke refunderbar.

4.2 Dersom du har brukt både penger og Miles for å betale billetten din, vil den ikke-refunderbare kupongen ha samme sum som pengesummen du betalte billetten med. Du kan ikke få refusjon dersom du har brukt Miles, med mindre flyselskapet har kansellert flyvningen.

4.3 Ved å godta disse vilkårene mister passasjeren retten til å be om refusjon av den originale billetten når en ikke-refunderbar kupong godtas.

5. En ikke-refunderbar kupong kan ikke overføres

5.1 Disse kupongene er ikke overførbare. Dette betyr at passasjernavnet som vises på den originale billetten, også vil vises på den ikke-refunderbare kupongen. Denne kupongen kan kun brukes til en ny billett, eller andre tillegg på samme passasjernavn som er påført kupongen.

5.2 En kupong kan ikke byttes eller selges. Kupongen kan ikke byttes eller selges. Ved å gjøre dette vil kupongen bli ugyldig.

5.3 Passasjeren vil alene være ansvarlig for kupongen sin, og Air France og KLM er ikke ansvarlig ovenfor passasjeren dersom en kupong har blitt brukt av en annen person enn passasjeren.

6. Gyldighet på en ikke-refunderbar kupong

6.1 Den ikke-refunderbare kupongen er gyldig i ett år fra utstedelsesdatoen. Dette betyr at passasjeren har ett år på seg til å bruke kupongen til en ny flyreise i fremtiden. Hvis passasjeren overskrider kupongens gyldighet, vil kupongen gå tapt og bli ubrukbar.