Vilkår for reisekuponger

Hvis turen din ikke gikk som planlagt, kan du ha rett til refusjon i form av en reisekupong. Dette er vilkårene for kupongen din.

Generelle vilkår for kuponger

1.Følgende vilkår skal ha betydningen som definert herunder, med mindre konteksten sier noe annet:

  • En EMD-kupong betyr Electronic Miscellaneous Document. Denne kalles også en reisekupong.
  • KLM betyr KLM Royal Dutch Airlines, og selskapet har registrert kontor i Amstelveen i Nederland.
  • Delta betyr Delta Air Lines, og selskapet har registrert hovedsete i Atlanta, som ligger i delsaten Georgia i USA.
  • Air France betyr Air France, og selskapet har registrert hovedsete i Paris i Frankrike.
  • KLM-flyvning betyr enhver flyvning med flyvningsnummer som begynner på KL.
  • Delta-flyvning betyr enhver flyvning med flyvningsnummer som begynner på DL.
  • Air France-flyvning betyr enhver flyvning med flyvningsnummer som begynner med AF.
  • Virgin Atlantic-flyvning betyr enhver flyvning med et flyvningsnummer som begynner på VS.

2. Ingen agent, ansatt eller representant for KLM har autorisasjon til å endre, modifisere eller se bort ifra noen av disse vilkårene.

3. Den ikke-refunderbare kupongen må brukes for betaling av en KLM-, Delta Air Lines-, Air France- eller Virgin Atlantic-billettpris når en KLM- eller Air France-billett blir utstedt. Beløpet som kan brukes er oppgitt på kupongen.

Kupongen kan brukes av:

  • kupongeieren,
  • passasjerer som reiser sammen med den opprinnelige kupongeieren, på det tidspunktet kupongen blir brukt.

Hvis valutaen til kupongen er noe annet enn valutaen som billettprisen utstedes i, vil valutakursen være kursen banken selger for til KLMs lokale bank. Hvis det er et beløp igjen på kupongen ved betalingen av en billett, vil en tilleggskupong bli utstedt for det beløpet, men vilkårene som tilhører den originale kupongen vil fortsatt gjelde.

4. Den refunderbare kupongen er gyldig for en direkte refusjon til din bankkonto av det refunderbare beløpet oppgitt på kupongen.

5. Ved all befordring utført av KLM, Delta og Air France, vil de generelle befordringsvilkårene, prisene, prisreguleringene og de spesielle befordringsvilkårene som gjør seg gjeldende, for henholdsvis KLM, Delta og Air France gjelde. Når befordring er utført av et annet flyselskap, kan dette flyselskapets generelle befordringsvilkår gjelde.

6. Hvis denne kupongen blir brukt til befordring på Delta, Air France eller et annen flyselskaps flyvning, vil KLM kun bli ansett som å ha opptrådt som en agent for flyselskapet som utstedte denne kupongen.

7. En kupong kan ikke byttes eller selges. Kupongen kan ikke byttes eller selges. Ved å gjøre dette vil kupongen bli ugyldig.

8. Passasjeren vil alene være ansvarlig for kupongen sin, og KLM er ikke ansvarlig ovenfor passasjeren dersom en kupong har blitt brukt av en annen person enn passasjeren. Hverken KLM eller KLMs agent er pålagt å be en person som presenterer denne kupongen om legitimasjon.

9. En kunde som tilbys en kupong kan til enhver tid akseptere eller nekte å ta imot kupongen. Det at passasjeren aksepterer kupongen, skal anses som samtykke til og aksept av disse vilkårene fra passasjerens side.

10. Den ikke-refunderbare kupongen er gyldig i 12 måneder fra utstedelsesdato og kan brukes til å kjøpe en KLM- eller Air France-billett for reise med KLM-, Air France- eller Delta Air Lines-billettpris.

11. Ikke-refunderbare kuponger kan brukes til forkjøp av andre valgfrie produkter og tjenester (hvor tilbudt) på flyvninger betjent og markedsført av KLM eller Air France.

12. Kjøp ombord er ikke mulig med kupongen (både refunderbar og ikke-refunderbar).

13. Vilkår kan endres.

Vilkår for en ikke-refunderbar kupong

Når du godtar å motta en ikke-refunderbar kupong fra KLM eller Air France, godtar du våre vilkår. Sørg for å lese disse betingelsene nøye, og kontakt vårt KLMs kundekontaktsenter om du har spørsmål før du velger en ikke-refunderbar kupong.

1. Utstedelse av den ikke-refunderbare kupongen

1.1 En ikke-refunderbar kupong kan utstedes for billetter som er helt åpne (ubrukte billetter), eller delvis brukte billetter, for kupongene som ikke er blitt brukt. Hvis passasjeren har en fullt refunderbar billett, er det ikke i passasjerens interesse å søke om en ikke-refunderbar kupong.

1.2 Passasjerens aksept av en ikke-refunderbar kupong skal anses som et fullstendig samtykke til og aksept fra passasjeren av disse vilkårene.

1.3 Den ikke-refunderbare kupongen vil bli utstedt for den fulle verdien av den ubrukte billetten, inkludert skatter.

1.4 Om du kjøpte ekstra alternativ som var en del av de ubrukte billettene for flyreiser som betjenes av KLM eller Air France, kan en ekstra ikke-refunderbar kupong utstedes med hele verdien for de kjøpte ekstra alternativene som ikke ble brukt.

1.5 Beløpet som kan brukes er oppgitt på den ikke-refunderbare kupongen.

1.6 Hvis valutaen til den ikke-refunderbare kupongen er forskjellig fra valutaen som billettprisen er utstedt i, vil vekslingskursen være bankens salgskurs til KLMs eller Air Frances bank.

1.7 Dersom passasjeren har en billett som kan endres mot et gebyr, vil gebyret bli trukket fra kupongens fulle verdi. Den nye verdien vil da vises på den ikke-refunderbare kupongen. For eksempel: du har kjøpt en billett for 200 EUR med billettprisbetingelser som sier at endringer er tillatt mot et gebyr på 50 EUR. Når du ber om kupongen, vil dette gebyret bli trukket fra, og et beløp på 150 EUR vil bli kreditert til den endelige kupongen.

1.8 Den ikke-refunderbare kupongen vil bli utstedt per passasjer og samsvarer med passasjernavnet som vises på den originale billetten. Selv om flere passasjerer er booket på samme reservasjoner som andre, vil hver enkelt passasjer motta en kupong i sitt navn.

1.9 For billetter med en blandet billettpristype (f.eks. utreise ikke-refunderbar og innreise refunderbar) vil den ikke-refunderbare kupongen ha den fulle verdien av den ubrukte billetten, og den er ikke-refunderbar.

2. Bytte EMD-kupongen mot en ny billett

2.1. Den ikke-refunderbare kupongen må brukes for betaling av en KLM-, Air France-, Delta Air Lines- eller Virgin Atlantic-billettpris når en KLM- eller Air France-billett blir utstedt.

2.2. Ikke-refunderbare kuponger kan brukes til forkjøp av andre valgfrie produkter og tjenester (hvor tilbudt) på flyvninger betjent og markedsført av KLM eller Air France.

2.3 Kupongen kan ikke brukes som betaling om bord.

2.4 Hvis det gjenstår et beløp på kupongen etter betaling av en billett, vil en ny ikke-refunderbar kupong bli utstedt for det beløpet. Vilkårene som tilhører den originale kupongen vil fortsatt gjelde.

2.5 Hvis passasjeren bestiller en ny flyreise, og prisen på den nye reservasjonen er høyere enn beløpet på den ikke-refunderbare kupongen, må passasjeren betale prisforskjellen.

2.6 Dersom passasjeren bruker den ikke-refunderbare kupongen til å bestille en ny billett som er fullt refunderbar eller delvis refunderbar, og passasjeren senere ber om refusjon av denne billetten, vil passasjeren motta beløpet på differansen som er betalt. Imidlertid vil delen som betales med den ikke-refunderbare kupongen forbli ikke-refunderbar.

3. Ikke-refunderbar kupong

3.1. Den totale summen av kupongen er ikke refunderbar.

3.2 Dersom du har brukt både penger og Miles for å betale billetten din, vil den ikke-refunderbare kupongen ha samme sum som pengesummen du betalte billetten med. Du kan ikke få refusjon dersom du har brukt Miles, med mindre flyselskapet har kansellert flyvningen.

3.3 Ved å godta disse vilkårene mister passasjeren retten til å be om refusjon av den originale billetten når en ikke-refunderbar kupong godtas.

4. En ikke-refunderbar kupong kan ikke overføres

4.1 Disse kupongene er ikke overførbare. Kuponger kan kun brukes til en ny billett eller tilleggsutstyr utstedt for passasjernavnet som er oppgitt på den originale kupongen, bortsett fra passasjerer som skal reise sammen på samme bestilling som den opprinnelige kupongeieren når eieren løser inn kupongen.

4.2. En kupong kan ikke byttes eller selges. Kupongen kan ikke byttes eller selges. Ved å gjøre dette vil kupongen bli ugyldig.

4.3 Passasjeren vil alene være ansvarlig for kupongen sin, og KLM og Air France er ikke ansvarlig ovenfor passasjeren dersom en kupong har blitt brukt av en annen person enn passasjeren.

5. Gyldighet på en ikke-refunderbar kupong

5.1 Den ikke-refunderbare kupongen er gyldig i ett år fra utstedelsesdatoen. Dette betyr at passasjeren har ett år på seg til å bruke kupongen til en ny flyreise i fremtiden. Hvis passasjeren overskrider kupongens gyldighet, vil kupongen gå tapt og bli ubrukbar.