Vilkår for reisekuponger

Hvis turen din ikke gikk som planlagt, kan du ha rett til refusjon i form av en reisekupong. Dette er vilkårene for kupongen din.

Vilkår

1.Følgende vilkår skal ha betydningen som definert herunder, med mindre konteksten sier noe annet:

 • En EMD-kupong betyr Electronic Miscellaneous Document. Denne kalles også en reisekupong.
 • KLM betyr KLM Royal Dutch Airlines, og selskapet har registrert kontor i Amstelveen i Nederland.
 • Delta betyr Delta Air Lines, og selskapet har registrert hovedsete i Atlanta, som ligger i delstaten Georgia i USA.
 • Air France betyr Air France, og selskapet har registrert hovedsete i Paris i Frankrike.
 • KLM-flyvning betyr enhver flyvning med flyvningsnummer som begynner på KL.
 • Delta-flyvning betyr enhver flyvning med flyvningsnummer som begynner på DL.
 • Air France-flyvning betyr enhver flyvning med flyvningsnummer som begynner med AF.
 • Kenya Airways-flyvning betyr enhver flyvning med et flyvningsnummer som begynner med KQ.
 • Virgin Atlantic-flyvning betyr enhver flyvning med et flyvningsnummer som begynner på VS.

2. Ingen agent, ansatt eller representant for KLM har autorisasjon til å endre, modifisere eller se bort ifra noen av disse vilkårene.

3. Den ikke-refunderbare kupongen må brukes for betaling av en KLM-, Delta Air Lines-, Air France-, Virgin Atlantic- eller Kenya Airways-billettpris når en KLM- eller Air France-billett blir utstedt. Beløpet som kan brukes er oppgitt på kupongen.

Kupongen kan brukes av:

 • eieren av kupongen, passasjerer
 • som har samme etternavn, passasjerer
 • som reiser sammen med den opprinnelige eieren av kupongen, på det tidspunktet kupongen blir brukt.

Den maksimale verdien på en kupong er 800 EUR. Hvis valutaen til kupongen er noe annet enn valutaen som billettprisen utstedes i, vil valutakursen være kursen banken selger for til KLMs lokale bank. Hvis det er et beløp igjen på kupongen ved betalingen av en billett, vil en tilleggskupong bli utstedt for det beløpet, men vilkårene som tilhører den originale kupongen vil fortsatt gjelde.

4. Den refunderbare kupongen er gyldig for en direkte refusjon til din bankkonto av det refunderbare beløpet oppgitt på kupongen.

5. Ved all befordring utført av KLM, Delta og Air France, vil de generelle befordringsvilkårene, prisene, prisreguleringene og de spesielle befordringsvilkårene som gjør seg gjeldende, for henholdsvis KLM, Delta og Air France gjelde. Når befordring er utført av et annet flyselskap, kan dette flyselskapets generelle befordringsvilkår gjelde.

6. Hvis denne kupongen blir brukt til befordring på Delta, Air France eller et annen flyselskaps flyvning, vil KLM kun bli ansett som å ha opptrådt som en agent for flyselskapet som utstedte denne kupongen.

7. En kupong kan ikke støttes. Kupongen kan ikke byttes eller selges. Ved å gjøre dette vil kupongen bli ugyldig.

8. Passasjeren vil alene være ansvarlig for kupongen sin, og KLM er ikke ansvarlig ovenfor passasjeren dersom en kupong har blitt brukt av en annen person enn passasjeren. Hverken KLM eller KLMs agent er pålagt å be en person som presenterer denne kupongen om legitimasjon.

9. En kunde som tilbys en kupong kan til enhver tid akseptere eller nekte å ta imot kupongen. Det at passasjeren aksepterer kupongen, skal anses som samtykke til og aksept av disse vilkårene fra passasjerens side.

10. Den ikke-refunderbare kupongen er gyldig i 12 måneder fra utstedelsesdato og kan brukes til å kjøpe en KLM- eller Air France-billett for reise med KLM-, Air France-, Delta Air Lines- eller Kenya Airways-billettpris.

11. Ikke-refunderbare kuponger kan brukes til forkjøp av andre valgfrie produkter og tjenester (hvor tilbudt) på flyvninger betjent og markedsført av KLM eller Air France.

12. Kjøp ombord er ikke mulig med kupongen (både refunderbar og ikke-refunderbar).

13. Vilkår kan endres.