Tilfredshets- og etterlevelsesundersøkelser

KLM jobber kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på tjenestene. Vi gjennomfører undersøkelser for å måle kundetilfredsheten og kvaliteten på produktene og tjenestene våre.

Hovedundersøkelser

Vi gjennomfører tre hovedundersøkelser rettet mot et utvalg kunder som nylig har reist med KLM:

  • NeXT-tilfredshetsundersøkelsene, sendt på ePost til et stort utvalg av våre kunder
  • Quality Observer-tjenesteoverholdelsesundersøkelse, beregnet på Flying Blue Elite- og Flying Blue Elite Plus-kunder, for å måle og forbedre samsvaret med tjenestene våre i hvert trinn av kundereisen
  • Flying Blue-undersøkelser for å måle tilfredsheten med lojalitetsprogrammet vårt

Alle undersøkelser utføres av analysebyråene Kantar og Qualtrics. De offisielle e-postadressene til Qualtrics er noreply@qemailserver.com eller no-reply@qualtrics-survey.com. I tillegg kan e-postadresser som slutter på @klm.com brukes.

Vi gjennomfører også andre studier

  • Studier angående konsept og design av våre produkter og tjenester
  • Studier om kvaliteten på samhandling med alle våre tjenester
  • Tilfredshetsundersøkelser på spesifikke reisekomponenter (Air-Rail-produkt, flyreiser med partnerflyselskaper)

Vi deltar i studier av tredjepart som IATA eller Amsterdam Airport Schiphol. I tillegg gjør vi flere ad hoc-studier sammen med byråer som Beautiful Lives, CSpace, Miles Research, Insites Consulting/Human8 og Added Value.

Vi samarbeider med forskningsinstitutter som er underlagt International Code of Conduct for Market Research, hvis regler er fastsatt av, den internasjonale markedsforskningsforeningen, Esomar. Vi respekterer gjeldende lovgivning om personvern. Vi gjenbruker ikke dine persondata og svar til kommersielle formål uten ditt samtykke.