Ansvarsbegrensning

I henhold til Warszawa-konvensjonen vil vi forklare ansvarsbegrensningene våre for internasjonal transport av passasjerer og bagasje.

European Community Regulation (EC) No. 889/2002

Passasjerer på en reise som involverer et siste reisemål eller et stopp i et land som ikke er det samme som avreiselandet, er informert om av provisjonene av traktaten kjent som Warszawa-konvensjonen kan gjelde for hele reisen, inkludert deler som kun er i avreiselandet eller reisemålet. For disse passasjerene som reiser til, fra eller med et planlagt stoppested i USA, lyder det ifølge Konvensjonen og spesielle befordringskontrakter angående gjeldende tariffer at ansvaret for enkelte flyselskap, parter i slike spesialkontrater, for dødsfall eller personskade på passasjerer er begrenset i de fleste tilfeller til beviste skader som ikke overgår 75 000 US$ per passasjer, og at dette ansvaret opp til denne grensen ikke skal være avhengig av forsømmelse som flyselskapet er skyldig i. For passasjerer som reiser med et flyselskap som ikke er en part i en spesialkontrakt eller som ikke reiser til, fra, eller som har planlagt et stoppested i USA, er flyselskapets ansvar for dødsfall og personskade i de fleste tilfeller begrenset til cirka 10 000 US$ eller 20 000 US$. Navnet på flyselskapene, partene i spesialkontraktene, er tilgjengelig på alle billettkontorene til disse flyselskapene og kan undersøkes dersom man ber om det. Ekstra beskyttelse kan vanligvis oppnås ved å kjøpe forsikring fra et privat selskap. Slik forsikring er ikke påvirket av begrensninger av flyselskapets ansvar under Warszawa-konvensjonen eller slike spesialkontrakter for befordring. For videre informasjon, vennligst hør med flyselskapet ditt eller med en representant for forsikringsselskapet. Obs: Grensen for erstatningsansvar på 75 000 US$ som nevnt ovenfor, inkluderer alle sakskostnader og utgifter unntatt i de tilfellene hvor et krav bli fremsatt i en stat hvor sakskostnader og utgifter blir gitt separat, grensen skal da være på 58 000 US$ ekskludert sakskostnader og utgifter. Dette er en merknad påkrevd av Order 69-2-65 av U.S.A. DOT. Dette gjenspeiler ikke provisjonene i Montreal-konvensjonen 1999 som kan være gjeldende for din reise. Ingen representasjon fremkommer angående nøyaktigheten av innholdet.

Til tross for det ovenfornevnte, kan passasjerer ha rett til et gunstig ansvarsregime. De gjeldende grensene for erstatningsansvar for din reise på en flyvning betjent av KLM, er som følger:

Det er ingen økonomiske grenser for død og personskade for en passasjer, og KLM kan bevilge en forhåndsbetaling som er proporsjonal med tapet, for å møte de umiddelbare økonomiske behovene til personen som har krav på kompensasjon; Ved ødeleggelse av, tap av, skade på eller forsinkelse i mottak av bagasje, er KLMs ansvar begrenset til 1 288spesielle trekkrettigheter (SDR) (cirka 1 610 EUR) for beviste skader. Hvis verdien av bagasjen din er over denne grensen, bør du oppgi at den innsjekkede bagasjen har en verdi over gjeldende ansvarsgrenser ved innsjekking eller sørge for at bagasjen din er fullt forsikret før reisen; Ved skade på grunn av forsinkelse i mottak av befordring, er KLMs ansvar begrenset til 5 346 spesielle trekkrettigheter (SDR) (cirka 6 690 EUR) for beviste tap og kostnader. Hvis reisen din også omfatter befordring med andre flyselskaper, bør du kontakte disse for å få informasjon om deres ansvarsgrenser. Denne informasjonen er i samsvar med kravene i European Community Regulation (EC) No. 889/2002.