Assistanse og kompensasjon

Dette er rettighetene dine til assistanse og kompensasjon i tilfelle annulleringer, forsinkelser, nedgraderinger og nektet ombordstigning.

Når du er kvalifisert

Rettighetene som er nevnt i denne teksten gjelder under følgende omstendigheter:

 • Du har en bekreftet reservering på flyvningen;
 • Du er fullstendig innsjekket på det gitte tidspunktet, eller, hvis ikke noe tidspunkt er gitt, ikke senere enn 45 minutter før avreisetidspunktet;
 • Du reiser med en billettpris som er direkte eller indirekte tilgjengelig for allmennheten, eller på en billett utstedet under et bonuspoengprogram;
 • Du reiser på et fly med avreise fra en flyplass i EU, eller på et fly som drives av EF-flyselskap med avreise fra en flyplass i et tredje land til en flyplass i EU, med mindre lokale lovreguleringer gjelder i dette tredje landet.

Les i PDF-format

Hvis du foretrekker det, kan du lese PDF-versjonen av rettighetene dine til assistanse og kompensasjon.

Åpne PDF

1. Kansellering

1.1 Assistanse ved kansellering

Dersom din flyvning kanselleres kan du velge mellom:

 • omdirigering til ditt endelige reisemål under lignende transportvilkår så snart som mulig som indikert av flyselskapet, eller på et senere tidspunkt når det passer deg, avhengig av tilgjengeligheten av seter; og
 • godtgjørelse for delen eller de deler av reisen som ikke ble gjennomført, og for den delen eller de deler som allerede er gjennomført dersom flyvningen ikke lenger utfører noen hensiktsmessige formål, den opprinnelige reiseplanen tatt i betraktning, samt også en returflyvning tilbake til den første angitte avreisen som angitt på billetten (hvis aktuelt).

I tillegg vil du motta gratis:

 • måltider og forfriskninger som anses rimelig i forhold til ventetiden;
 • overnatting på hotell i tilfeller hvor det er nødvendig med en overnatting eller et opphold i tillegg til det som du opprinnelig hadde planlagt (inkludert transport);
 • ett forhåndsbetalt telefonkort eller kostnaden for to telefonsamtaler (begrenset til fem minutter hver seg), eller to faksmeldinger eller to e-poster.

1.2 Kompensasjon ved kansellering

Dersom kanselleringen gjøres oppmerksom på mindre enn 2 uker før planlagt avgangsdato, har du ikke krav på kompensasjon, så lenge avgangs- og ankomsttidene for den nye flyvningen er nær de opprinnelige avgangs- og ankomsttidene:

 • maksimalt 2 timer før planlagt avgangstid og maksimalt 4 timer etter planlagt ankomsttid hvis du ble informert mellom 2 uker og 7 dager før avgang;
 • maksimalt 1 time før planlagt avgangstid og maksimalt 2 timer etter planlagt ankomsttid hvis du ble informert mindre enn 7 dager før avgang.

Denne kompensasjonen for avbestilling kan ikke betales på flyplassen, og du må derfor kontakte kundeservice (se avsnitt 5.) Du kan velge mellom kompensasjon som tilbys i ikke-refunderbar kredittkupong for transport og kompensasjon i kontanter.

De ikke-refunderbare kredittkupongene for transporter som følger:

AFlyvninger på 1 500 km eller mindre350 EUR*
BFlyvninger innen EU på mer enn 1 500 km, og alle andre flyvninger mellom 1 500 og 3 500 km500 EUR*
CFlyvninger som ikke faller under A eller B800 EUR*

Beløpene for kontant kompensasjon er følgende:

AFlyvninger på 1 500 km eller mindre250 EUR*
BFlyvninger innen EU på mer enn 1 500 km, og alle andre flyvninger mellom 1 500 og 3 500 km400 EUR*
CFlyvninger som ikke faller under A eller B600 EUR*

* Denne kompensasjonen kan reduseres med 50 % hvis ankomsttiden til den alternative flyvningen ikke overskrider den planlagte ankomsttiden til flyvningen opprinnelig bestilt med 2 timer (flyvninger som faller under A), 3 timer (flyvninger som faller under B) eller 4 timer (flyvninger som faller under C.)

Flyselskapet som driver flyvningen er ikke pålagt å betale kompensasjon dersom kanselleringen er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært forutsett av flyselskapet og dersom flyselskapet har gjennomført alle rimelige tiltak for å unngå kanselleringen.

Denne kompensasjonsordningen er basert på EU-forordning 261/2004. Hvis du reiser fra en flyplass utenfor EU (men til et reisemål i et EU-land), kan lokale regler og andre kompensasjonsordninger gjelde. For mer informasjon, vennligst kontakt KLMs kundeservice (del 5.)

2. Forsinkelse

2.1 Assistanse ved forsinkelse

Assistansen som beskrives i dette avsnittet gis dersom en flyvning er forsinket utover sin planlagte avreisetid med to timer eller mer.

Du vil bli tilbudt gratis:

 • måltider og/eller forfriskninger som anses rimelige i forhold til ventetiden;
 • overnatting på hotell i tilfeller hvor det er nødvendig med en overnatting eller et opphold i tillegg til det som du opprinnelig hadde planlagt (inkludert transport);
 • ett forhåndsbetalt telefonkort eller kostnaden for to telefonsamtaler (begrenset til fem minutter hver seg), eller faksmeldinger eller e-poster.

Dersom du ikke ønsker å fortsette med din opprinnelige reiseplan når det er en forsinkelse på minst fem timer, kan du be om godtgjørelse for den delen eller de deler av reisen som ikke gjennomføres, og for den delen eller de deler som allerede er gjennomført dersom flyvningen ikke lenger tjener noen hensiktsmessiges formål, den opprinnelige reiseplanen tatt i betraktning. Du kan også be om en returflyvning til det første avgangsstedet som er angitt på billetten (hvis aktuelt).

2.2 Forsinkelseskompensasjon

Hvis du har blitt forsinket ved ankomst lik eller mer enn 3 timer, etter planlagt ankomsttid, har du rett til kompensasjon, unntatt dersom forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært forutsett av flyselskapet og dersom flyselskapet har gjennomført alle rimelige tiltak for å unngå forsinkelsen.

Kompensasjonen kan ikke betales på flyplassen, vennligst kontakt KLMs kundeservice (se avsnitt 5.) Du kan velge mellom kompensasjon som tilbys i ikke-refunderbar kredittkupong for transport og kompensasjon i kontanter.

De ikke-refunderbare kredittkupongene for transporter som følger:

AFlyvninger på 1 500 km eller mindre350 EUR*
BFlyvninger innen EU på mer enn 1 500 km, og alle andre flyvninger mellom 1 500 og 3 500 km500 EUR*
CFlyvninger som ikke faller under A eller B800 EUR*

Og beløpene for kontant kompensasjon er følgende:

AFlyvninger på 1 500 km eller mindre250 EUR*
BFlyvninger innen EU på mer enn 1 500 km, og alle andre flyvninger mellom 1 500 og 3 500 km400 EUR*
CFlyvninger som ikke faller under A eller B600 EUR*

* Denne kompensasjonen kan reduseres med 50 % for flyvninger på mer enn 3 500 km hvis ankomsttiden til den forsinkede flyreisen er mellom 3 og 4 timer etter planlagt ankomsttid.

Denne kompensasjonsordningen er basert på EU-forordning 261/2004. Hvis du reiser fra en flyplass utenfor EU (men til et reisemål i et EU-land), kan lokale regler og andre kompensasjonsordninger gjelde. For mer informasjon, vennligst kontakt KLMs kundeservice (del 5.)

3. Vilkår for nektet ombordstigning

Skulle en flyvning ha overbelegg, vil flyselskapet spørre etter frivillige som er villige til å overlate sin bekreftede reservasjon i bytte med en avtalt kompensasjon i form av transportkredittkuponger. Vi vil også tilby passende assistanse som beskrevet under avsnittet 3.1 nedenfor.

Dersom det ikke finnes nok frivillige og du blir nektet ombordstigning mot din vilje, har du rett til assistanse og kompensasjon ved nektet ombordstigning, forutsatt at du har møtt kravene for seneste innsjekkingstid. Du er ikke berettiget til dette dersom det er rimelig grunn til å nekte ombordstigning, for eksempel av hensyn til helse, miljø, sikkerhet eller utilstrekkelig reisedokumentasjon.

3.1 Assistanse ved nektet ombordstigning

Du kan velge mellom:

 • omdirigering til ditt endelige reisemål under lignende transportvilkår så snart som mulig som indikert av flyselskapet, eller på et senere tidspunkt når det passer deg, avhengig av tilgjengeligheten av seter; og
 • godtgjørelse for delen eller de deler av reisen som ikke ble gjennomført, og for den delen eller de deler som allerede er gjennomført dersom flyvningen ikke lenger utfører noen hensiktsmessige formål, den opprinnelige reiseplanen tatt i betraktning, samt også en returflyvning tilbake til den første angitte avreisen som angitt på billetten (hvis aktuelt).

I tillegg vil du motta gratis:

 • måltider og forfriskninger som anses rimelig i forhold til ventetiden;
 • overnatting på hotell i tilfeller hvor det er nødvendig med en overnatting eller et opphold i tillegg til det som du opprinnelig hadde planlagt (inkludert transport);
 • ett forhåndsbetalt telefonkort eller kostnaden for to telefonsamtaler (begrenset til fem minutter hver seg), eller faksmeldinger eller e-poster.

3.2 Kompensasjon ved nektet ombordstigning

Dersom du har blitt nektet ombordstigning mot din vilje, vil kompensasjon bli tilbudt på flyplassen. Du kan velge mellom ikke-refunderbar kredittkupong for transport og kompensasjon i kontanter.

De ikke-refunderbare kredittkupongene for transporter som følger:

AFlyvninger på 1 500 km eller mindre350 EUR*
BFlyvninger innen EU på mer enn 1 500 km, og alle andre flyvninger mellom 1 500 og 3 500 km500 EUR*
CFlyvninger som ikke faller under A eller B800 EUR*

Og beløpene for refunderbare kredittkuponger (kontanter) er som følger:

AFlyvninger på 1 500 km eller mindre250 EUR*
BFlyvninger innen EU på mer enn 1 500 km, og alle andre flyvninger mellom 1 500 og 3 500 km400 EUR*
CFlyvninger som ikke faller under A eller B600 EUR*

* Denne kompensasjonen kan reduseres med 50 % hvis ankomsttiden til den alternative flyvningen ikke overskrider den planlagte ankomsttiden til flyvningen opprinnelig bestilt med 2 timer (flyvninger som faller under A), 3 timer (flyvninger som faller under B) eller 4 timer (flyvninger som faller under C.)

Denne kompensasjonsordningen er basert på EU-forordning 261/2004. Hvis du reiser fra en flyplass utenfor EU (men til et reisemål i et EU-land), kan lokale regler og andre kompensasjonsordninger gjelde. For mer informasjon, vennligst kontakt KLMs kundeservice (del 5.)

4. Nedgradering

Hvis du er ufrivillig plasseres i en lavere klasse enn den du kjøpte billetten til, kan du be om godtgjørelse på:

A. 30 % av flyvningsprisen for alle flyvninger på 1500 km eller mindre, eller

B. 50 % av flyvningsprisen for alle flyvninger innenfor EU på mer enn 1500 km, og alle øvrige flyvninger mellom 1500 og 3500 km, eller

C. 75 % av flyvningsprisen for alle flyvninger som ikke faller under A eller B.

5. Forespørsler om godtgjørelser, kompensasjonskrav ved kansellering og forsinkelser og andre henvendelser

Som beskrevet ovenfor, hvis du ikke ønsker å følge dine første reiseplaner fordi:

 • flyvningen ble kansellert, eller
 • flyvningen er forsinket i minst 5 timer, eller
 • du har blitt nektet ombordstigning mot din vilje.

Du kan be om refusjon for den delen eller delene av reisen du ikke har foretatt, og for den eller de delene som allerede er utført, dersom flyreisen ikke lenger tjener noe nyttig formål, tatt i betraktning din opprinnelige reiseplan.

Alle forespørsler om refusjon og kompensasjon må rettes til flyselskapet som faktisk utførte flyvningen, eller skulle utføre flyvningen.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med Air France eller KLM angående en refusjonsforespørsel, et kompensasjonskrav eller andre henvendelser, vennligst kontakt oss ved å bruke et av alternativene angitt nedenfor.

6. Nasjonalt utpekte organer

Alle medlemsland i EU har utpekt et organ som er ansvarlig for håndhevelse av reglene for kompensasjon og assistanse som beskrevet i denne merknaden.

Se kontaktopplysningene

Hvis du ønsker å kreve kompensasjon for flyvningsforstyrrelsen din, uten å måtte betale en håndteringsavgift til en tredjepart, anbefaler Europakommisjonen passasjerer å kontakte flyselskapet direkte, og ikke gjøre det ved et kravskontor. (Kontaktdetaljer er tilgjengelige gjennom nettsiden til flyselskapet som betjener flyvningen).

Denne merknaden kreves av Europaparlamentets direktiv 261/2004 og av EU-rådet.

Versjon 5, Oppdatert 07-2021