Assistanse og kompensasjon

Dette er rettighetene dine til assistanse og kompensasjon i tilfelle annulleringer, forsinkelser, nedgraderinger og nektet ombordstigning.

Les i PDF-format

Hvis du foretrekker det, kan du lese PDF-versjonen av rettighetene dine til assistanse og kompensasjon.

Åpne PDF

Når du er kvalifisert

Rettighetene som er nevnt i denne teksten gjelder under følgende omstendigheter:

 • Du har en bekreftet reservering på flyvningen;
 • Du er fullstendig innsjekket på det gitte tidspunktet, eller, hvis ikke noe tidspunkt er gitt, ikke senere enn 45 minutter før avreisetidspunktet;
 • Du reiser med en billettpris som er direkte eller indirekte tilgjengelig for allmennheten, eller på en billett utstedet under et bonuspoengprogram;
 • Du reiser på et fly med avreise fra en flyplass i EU, eller på et fly som drives av EF-flyselskap med avreise fra en flyplass i et tredje land til en flyplass i EU, med mindre lokale lovreguleringer gjelder i dette tredje landet.

1. Kansellering

1.1 Assistanse ved kansellering

Dersom din flyvning kanselleres kan du velge mellom:

 • omdirigering til ditt endelige reisemål under lignende transportvilkår så snart som mulig som indikert av flyselskapet, eller på et senere tidspunkt når det passer deg, avhengig av tilgjengeligheten av seter; og
 • godtgjørelse for delen eller de deler av reisen som ikke ble gjennomført, og for den delen eller de deler som allerede er gjennomført dersom flyvningen ikke lenger utfører noen hensiktsmessige formål, den opprinnelige reiseplanen tatt i betraktning, samt også en returflyvning tilbake til den første angitte avreisen som angitt på billetten (hvis aktuelt).

I tillegg vil du motta gratis:

 • måltider og forfriskninger som anses rimelig i forhold til ventetiden;
 • overnatting på hotell i tilfeller hvor det er nødvendig med en overnatting eller et opphold i tillegg til det som du opprinnelig hadde planlagt (inkludert transport);
 • ett forhåndsbetalt telefonkort eller kostnaden for to telefonsamtaler (begrenset til fem minutter hver seg), eller to faksmeldinger eller to e-poster.

1.2 Kompensasjon ved kansellering

Dersom du opplyses om kansellering mindre enn to uker før planlagt avreisedato, har du ikke krav på kompensasjon, så fremt avreise- og ankomsttidene til den nye flyvningen er nær de opprinnelige avreise- og ankomsttidene:

 • maksimalt to timer før planlagt avreisetid og maksimum fire timer etter planlagt ankomsttid dersom du ble informert innenfor en periode på to uker og syv dager før avreise;
 • maksimalt en time for den planlagte avreisetiden og maksimalt to timer etter planlagt ankomsttid dersom du ble informert mindre enn syv dager før avreise.

Denne kompensasjonen for kansellering kan ikke utbetales på flyplassen og du må ta kontakt med kundeservice (se avsnitt 5). Du kan velge mellom kompensasjon tilbudt i ikke-refunderbare transportkredittkuponger og refunderbare kredittkuponger (penger).

Beløpene for ikke-refunderbare transportkredittkuponger er som følger:

AFlyvninger på 1500 km eller mindreEUR 350*
BFlyvninger innenfor EU på mer enn 1500 km, og på alle flyvninger mellom 1500 og 3500 kmEUR 500*
CFlyvninger som ikke gjelder under A eller BEUR 800*

Beløpene for refunderbare kredittkuponger (penger) er som følger:

AFlyvninger på 1500 km eller mindreEUR 250*
BFlyvninger innenfor EU på mer enn 1500 km, og på alle flyvninger mellom 1500 og 3500 kmEUR 400*
CFlyvninger som ikke gjelder under A eller BEUR 600*

* Denne kompensasjonen kan reduseres med 50 % dersom ankomsttiden til den alternative flyvningen ikke overstiger den planlagte ankomsttiden til den opprinnelige bestilte flyvningen med mer enn to timer (flyvninger som gjeldende under A), tre timer (flyvninger som gjeldende under B) eller fire timer (flyvninger som gjeldende under C).

Flyselskapet som utfører flyvningen må ikke betale kompensasjon dersom kanselleringen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne ha vært forutsett av flyselskapet, og dersom flyselskapet har tatt alle mulige forholdsregler for å unngå kanselleringen.

Dette kompensasjonssystemet er basert på EU-direktiv 261/2004. Dersom du har avreise fra en flyplass utenfor EU (men til et reisemål i et EU land) kan lokale reguleringer og andre kompensasjonssystemer være gjeldende. For mer informasjon, vennligst kontakt kundeservice (avsnitt 5).

2. Forsinkelse

2.1 Assistanse ved forsinkelse

Assistansen som beskrives i dette avsnittet gis dersom en flyvning er forsinket utover sin planlagte avreisetid med to timer eller mer.

Du vil bli tilbudt gratis:

 • måltider og/eller forfriskninger som anses rimelige i forhold til ventetiden;
 • overnatting på hotell i tilfeller hvor det er nødvendig med en overnatting eller et opphold i tillegg til det som du opprinnelig hadde planlagt (inkludert transport);
 • ett forhåndsbetalt telefonkort eller kostnaden for to telefonsamtaler (begrenset til fem minutter hver seg), eller faksmeldinger eller e-poster.

Dersom du ikke ønsker å fortsette med din opprinnelige reiseplan når det er en forsinkelse på minst fem timer, kan du be om godtgjørelse for den delen eller de deler av reisen som ikke gjennomføres, og for den delen eller de deler som allerede er gjennomført dersom flyvningen ikke lenger tjener noen hensiktsmessiges formål, den opprinnelige reiseplanen tatt i betraktning. Du kan også be om en returflyvning til det første avgangsstedet som er angitt på billetten (hvis aktuelt).

2.2 Forsinkelseskompensasjon

Hvis du har blitt forsinket ved ankomst tilsvarende eller mer enn tre timer, etter den planlagte ankomsttiden, har du krav på kompensasjon, bortsett fra når forsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne ha vært forutsett av flyselskapet, og dersom flyselskapet har tatt alle mulige forholdsregler for å unngå forsinkelsen.

Denne kompensasjonen kan ikke utbetales på flyplassen og du må derfor kontakte kundeservice (se avsnitt 5). Du kan velge mellom kompensasjon tilbudt i ikke-refunderbare transportkredittkuponger og refunderbare kredittkuponger (penger).

Beløpene for ikke-refunderbare transportkredittkuponger er som følger:

AFlyvninger på 1500 km eller mindreEUR 350*
BFlyvninger innenfor EU på mer enn 1500 km, og på alle flyvninger mellom 1500 og 3500 kmEUR 500*
CFlyvninger som ikke faller under A eller B, med forsinkelser over fire timerEUR 800*

Og beløpene for refunderbare kredittkuponger (penger) er som følger:

AFlyvninger på 1500 km eller mindreEUR 250*
BFlyvninger innenfor EU på mer enn 1500 km, og på alle flyvninger mellom 1500 og 3500 kmEUR 400*
CFlyvninger som ikke faller under A eller B, med forsinkelser over fire timerEUR 600*

* Denne kompensasjonen kan bli redusert med 50 %, for flyvninger på mer enn 3500 km, dersom ankomsttiden for den forsinkede flyvningen er mellom tre og fire timer etter den planlagte ankomsttiden.

Dette kompensasjonssystemet er basert på EU-direktiv 261/2004. Dersom du har avreise fra en flyplass utenfor EU (men til et reisemål i et EU land) kan lokale reguleringer og andre kompensasjonssystemer være gjeldende. For mer informasjon, vennligst kontakt kundeservice (avsnitt 5).

3. Vilkår for nektet ombordstigning

Skulle en flyvning ha overbelegg, vil flyselskapet spørre etter frivillige som er villige til å overlate sin bekreftede reservasjon i bytte med en avtalt kompensasjon i form av transportkredittkuponger. Vi vil også tilby passende assistanse som beskrevet under avsnittet 3.1 nedenfor.

Dersom det ikke finnes nok frivillige og du blir nektet ombordstigning mot din vilje, har du rett til assistanse og kompensasjon ved nektet ombordstigning, forutsatt at du har møtt kravene for seneste innsjekkingstid. Du er ikke berettiget til dette dersom det er rimelig grunn til å nekte ombordstigning, for eksempel av hensyn til helse, miljø, sikkerhet eller utilstrekkelig reisedokumentasjon.

3.1 Assistanse ved nektet ombordstigning

Du kan velge mellom:

 • omdirigering til ditt endelige reisemål under lignende transportvilkår så snart som mulig som indikert av flyselskapet, eller på et senere tidspunkt når det passer deg, avhengig av tilgjengeligheten av seter; og
 • godtgjørelse for delen eller de deler av reisen som ikke ble gjennomført, og for den delen eller de deler som allerede er gjennomført dersom flyvningen ikke lenger utfører noen hensiktsmessige formål, den opprinnelige reiseplanen tatt i betraktning, samt også en returflyvning tilbake til den første angitte avreisen som angitt på billetten (hvis aktuelt).

I tillegg vil du motta gratis:

 • måltider og forfriskninger som anses rimelig i forhold til ventetiden;
 • overnatting på hotell i tilfeller hvor det er nødvendig med en overnatting eller et opphold i tillegg til det som du opprinnelig hadde planlagt (inkludert transport);
 • ett forhåndsbetalt telefonkort eller kostnaden for to telefonsamtaler (begrenset til fem minutter hver seg), eller faksmeldinger eller e-poster.

3.2 Kompensasjon ved nektet ombordstigning

Dersom du har blitt nektet ombordstigning mot din egen vilje, vil kompensasjon bli tilbudt på flyplassen. Du kan velge mellom ikke-refunderbare transportkredittkuponger og refunderbare kredittkuponger (penger).

Beløpene for ikke-refunderbare transportkredittkuponger er som følger:

AFlyvninger på 1500 km eller mindreEUR 350*
BFlyvninger innenfor EU på mer enn 1500 km, og på alle flyvninger mellom 1500 og 3500 kmEUR 500*
CFlyvninger som ikke gjelder under A eller BEUR 800*

Og beløpene for refunderbare kredittkuponger (penger) er som følger:

AFlyvninger på 1500 km eller mindreEUR 250*
BFlyvninger innenfor EU på mer enn 1500 km, og på alle flyvninger mellom 1500 og 3500 kmEUR 400*
CFlyvninger som ikke gjelder under A eller BEUR 600*

* Denne kompensasjonen kan reduseres med 50 % dersom ankomsttiden til den alternative flyvningen ikke overstiger den planlagte ankomsttiden til den opprinnelige flyvningen med mer enn to timer (flyvninger som gjeldende under A), tre timer (flyvninger som gjeldende under B) eller fire timer (flyvninger som gjeldende under C).

Dette kompensasjonssystemet er basert på EU-direktiv 261/2004. Dersom du har avreise fra en flyplass utenfor EU (men til et reisemål i et EU land) kan lokale reguleringer og andre kompensasjonssystemer være gjeldende. For mer informasjon, vennligst kontakt kundeservice (avsnitt 5).

4. Nedgradering

Hvis du er ufrivillig plasseres i en lavere klasse enn den du kjøpte billetten til, kan du be om godtgjørelse på:

A. 30 % av flyvningsprisen for alle flyvninger på 1500 km eller mindre, eller

B. 50 % av flyvningsprisen for alle flyvninger innenfor EU på mer enn 1500 km, og alle øvrige flyvninger mellom 1500 og 3500 km, eller

C. 75 % av flyvningsprisen for alle flyvninger som ikke faller under A eller B.

5. Forespørsler om godtgjørelser, kompensasjonskrav ved kansellering og forsinkelser og andre henvendelser

Som beskrevet ovenfor, hvis du ikke ønsker å følge dine første reiseplaner fordi:

 • flyvningen ble kansellert, eller
 • flyvningen er forsinket i minst 5 timer, eller
 • du har blitt nektet ombordstigning mot din vilje.

Du kan be om refusjon for den delen eller delene av reisen du ikke har foretatt, og for den eller de delene som allerede er utført, dersom flyreisen ikke lenger tjener noe nyttig formål, tatt i betraktning din opprinnelige reiseplan.

Alle forespørsler om refusjon og kompensasjon må rettes til flyselskapet som faktisk utførte flyvningen, eller skulle utføre flyvningen.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med Air France eller KLM angående en refusjonsforespørsel, et kompensasjonskrav eller andre henvendelser, vennligst kontakt oss ved å bruke et av alternativene angitt nedenfor.

6. Nasjonalt utpekte organer

Alle medlemsland i EU har utpekt et organ som er ansvarlig for håndhevelse av reglene for kompensasjon og assistanse som beskrevet i denne merknaden.

Se kontaktopplysningene

Hvis du ønsker å kreve kompensasjon for flyvningsforstyrrelsen din, uten å måtte betale en håndteringsavgift til en tredjepart, anbefaler Europakommisjonen passasjerer å kontakte flyselskapet direkte, og ikke gjøre det ved et kravskontor. (Kontaktdetaljer er tilgjengelige gjennom nettsiden til flyselskapet som betjener flyvningen).

Denne merknaden kreves av Europaparlamentets direktiv 261/2004 og av EU-rådet.

Versjon 5, Oppdatert 07-2021