Ledelsen i KLM

Møt ledelsen i KLM: Vårt hovedstyre, representantskap og våre ledere.

Hovedstyre

KLMs ledelse er i hendene på teamet i hovedstyret. De lovpålagte administrerende direktørene er; president og administrerende direktør (CEO) Pieter Elbers, daglig leder og økonomisjef (CFO) Erik Swelheim, og daglig leder og driftsleder (COO) René de Groot.

Se medlemmene av KLMs hovedstyre

Representantskap

Representantskapet fører tilsyn med ledergruppen og KLMs generelle ytelse. Representantskapet består av Cees 't Hart (leder), François Enaud, Jan-Kees de Jager, Christian Nibourel, Marjan Oudeman, Fleur Pellerin, Pierre-François Riolacci, Benjamin Smith og Janine Vos.

Biografi om Pieter Elbers

Pieter (J.Th.) Elbers (1970) – President og administrerende direktør (CEO), en veteran fra flybransjen med over 25 års erfaring innen KLM. Han startet sin karriere hos KLM i 1992 som leder for avdelingen for lasting av fly, etterfulgt av en rekke lederstillinger i Nederland, samt seks år i utlandet (i Italia, Hellas og Japan). Han begynte i ledergruppen i KLM i 2011 som driftsleder. I 2014 ble han president og administrerende direktør.

Hans ansvar er å administrere KLMs overordnede strategi og ytelse. I denne rollen er det å sette strategiske prioriteringer for å utnytte selskapets konkurransefortrinn hans primære fokus. Han er også ansvarlig for eksterne forhold og forholdet til eksterne og interne interessenter, samt for å videreutvikle og styrke allianser (samarbeidsavtaler) og (Skyteam) partnerskap. Ved siden av det er han ansvarlig for å opprettholde en kundefokusert, innovativ og effektiv organisasjon og drift. Viktige hjørnesteiner for å nå målene hans er å lede et motivert lederteam, og bygge en solid og rettferdig bedriftskultur.

Han er medlem av hovedstyret til Air France-KLM-konsernet. Videre er han medlem av representantskapet til Marfo BV, medlem av styret for Confederation of Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW) og medlem av styret for IATA.

Pieter Elbers ble uteksaminert ved Open University i Amsterdam (master i bedriftsadministrasjon) og Academy of Venlo (bachelor i logistikkledelse). I tillegg har han gjennomført executive-programmer ved IMD i Lausanne, Columbia University i New York og Tsinghua i Beijing. Han er gift og har tre barn.

Biografi om Erik Swelheim

Erik (R.) Swelheim (1965) – daglig leder og økonomisjef (CFO) som startet sin karriere i KLM i 2004 som økonomikonsulent. Han ble økonomisjef i 2012 og begynte i ledergruppen i 2014. Før han jobbet i KLM, hadde han flere finansielle stillinger i Unilever, som finanssjef i Iglo-Ola i Nederland, finansdirektør for European Supply Chain hos DiverseyLever og finansdirektør for JohnsonDiversey og DiverseyLever i Frankrike.

Innenfor ledergruppens fellesansvar er det økonomisjefen (CFO) som administrerer KLMs finanser og eiendeler, finansiell planlegging og rapportering, samt finansiell risikostyring. Som daglig leder er KLMs innkjøp og IT en del av hans fokusområde. Han er medlem av IATAs finanskomité. Videre er han medlem av representantskapet i Transavia, et datterselskap 100 prosent eid av KLM.

Erik Swelheim ble uteksaminert ved Universitetet i Amsterdam (master i bedriftsøkonomi) og Vrije Universiteit i Amsterdam (mastergrad i økonomistyring – RC).

Biografi om René de Groot

René (M.) de Groot (1969) – daglig leder og driftsleder (COO) som startet sin karriere i 1990 som pilot i KLM. Hans siste stilling som pilot var som kaptein på flytypen Airbus A330 frem til 2012. I 1999 begynte han i styret for den nederlandske pilotunionen VNV, og var VNVs president fra 2005 til 2009. De Groot var visepresident i International Federation of Air Line Pilot's Associations (IFALPA) i 2010/2011. I 2012 gikk han over til en lederstilling i Engineering & Maintenance-avdelingen, og ble senior visepresident for drift, før han begynte i ledergruppen i 2015 som driftsleder (COO). Han er også ansvarlig leder for KLM.

Innenfor ledergruppens fellesansvar er det driftslederen (COO) som administrerer KLMs passasjervirksomhet, med 35 millioner passasjerer per år, 734 flyvninger per dag til 171 reisemål og 20 000 ansatte.

Som ansvarlig leder for KLM er han ansvarlig overfor den nederlandske sivile luftfartsmyndigheten (CAA-NL) for å opprettholde driftssikkerhet og samsvarsstandarder som kreves av forskriften, og har det endelige ansvaret for driftstillatelsen (AOC). Innenfor dette ansvaret er han ansvarlig for det overordnede integrerte sikkerhetsstyringssystemet (ISMS).

René de Groot ble uteksaminert som pilot ved Rijksluchtvaartschool. I tillegg har han gjennomført flere kurs i lederskap om flysikkerhet (Baines Simmons) og et lederprogram (Darden Business School, USA).