Ledelsen i KLM

Møt ledelsen i KLM: Vårt hovedstyre, representantskap og våre ledere.

Hovedstyre

KLMs ledelse er i hendene på teamet i hovedstyret. De lovpålagte administrerende direktørene er; president og administrerende direktør (CEO) Marjan Rintel og daglig leder og økonomisjef (CFO) Erik Swelheim.

Representantskap

Representantskapet fører tilsyn med ledergruppen og KLMs generelle ytelse. Representantskapet består av Cees 't Hart (leder), François Enaud, Jan-Kees de Jager, Christian Nibourel, Marjan Oudeman, Fleur Pellerin, Pierre-François Riolacci, Benjamin Smith og Janine Vos.

Biografi om Marjan Rintel 

Marjan E.F. Rintel (1967) – president og administrerende direktør – har en omfattende merittliste innen sivil luftfart. Etter studiene jobbet Rintel i forskjellige roller på Amsterdam Lufthavn Schiphol. I 1999 flyttet hun til KLM og hadde en rekke forskjellige stillinger frem til 2014. Hun ble kjent med selskapet fra innsiden: operativt og kommersielt. I 2014 byttet Rintel ut KLM med NS (Nederlandske jernbaner). I seks år hadde hun stillingen som operativ direktør i hovedstyret. I 2020 ble hun utnevnt til styreleder. 1. juli 2022 kom hun tilbake til KLM som president og administrerende direktør.

Rintel er ansvarlig for den overordnede strategien og ytelsen til KLM, der det å sette strategiske prioriteringer for å styrke KLMs markedsposisjon er et viktig aspekt. I tillegg er hun forpliktet til å hjelpe KLM å komme seg videre fra COVID-19-krisen, og gjøre KLM enda mer bærekraftig. Det er svært viktig at denne visjonen og innovasjonene videreutvikles.

Hun er også ansvarlig for å opprettholde og styrke en kundefokusert og effektiv organisasjon. Fokus er på å utvikle og forbedre samarbeid, partnerskap, og styrke KLMs sosiale posisjon. Rintel mener at båndet mellom KLM og samfunnet bør styrkes med fokus på gjensidig forståelse.

I sin rolle som KLMs president er Rintel medlem av hovedstyret for Air France KLM Group og CEO-styret. Hun har også flere andre stillinger.

Rintel studerte Business Administration ved University of Groningen.

Biografi om Erik Swelheim

Erik (R.) Swelheim (1965) – daglig leder og økonomisjef (CFO) som startet sin karriere i KLM i 2004 som økonomikonsulent. Han ble økonomisjef i 2012 og begynte i ledergruppen i 2014. Før han jobbet i KLM, hadde han flere finansielle stillinger i Unilever, som finanssjef i Iglo-Ola i Nederland, finansdirektør for European Supply Chain hos DiverseyLever og finansdirektør for JohnsonDiversey og DiverseyLever i Frankrike.

Innenfor ledergruppens fellesansvar er det økonomisjefen (CFO) som administrerer KLMs finanser og eiendeler, finansiell planlegging og rapportering, samt finansiell risikostyring. Som daglig leder er KLMs innkjøp og IT en del av hans fokusområde. Han er medlem av IATAs finanskomité. Videre er han medlem av representantskapet i Transavia, et datterselskap 100 prosent eid av KLM.

Erik Swelheim ble uteksaminert ved Universitetet i Amsterdam (master i bedriftsøkonomi) og Vrije Universiteit i Amsterdam (mastergrad i økonomistyring – RC).