Forretningsintegritet

Lojalitet, rettferdighet, åpenhet, ærlighet og integritet. Disse fem ordene utgjør KLMs etiske retningslinjer. Les mer om våre etiske retningslinjer, vår varslingspolicy og vår redegjørelse om trygghet og sikkerhet.

Speak Up

Overholdelse av de etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte i KLM-gruppen. Som en del av retningslinjene, hvis det er mistanke om upassende forretningsadferd i selskapet, kan personalet rapportere det korrekt og trygt. Ikke bare nåværende og tidligere KLM-ansatte kan gjøre dette, men alle som kommer i kontakt med KLM som følge av sitt arbeid kan også gjøre dette. Du finner mer informasjon i vår Speak Up-policy. I denne policyen finner du også en lenke til rapporteringsverktøyet for Speak Up.

Les Speak Up-policyen vår

Kundeklager kan ikke sendes inn via rapporteringsverktøyet for Speak Up. For slike klager, vennligst ta kontakt med KLMs kundekontaktsenter.

Trygghet og sikkerhet

Trygghet og sikkerhet er grunnleggende aspekter ved alt vi gjør. Vi har som mål å oppnå høyest mulig trygghet og sikkerhet. Ambisjonen vår er å være verdensledende innen sikkerhet.

Les redegjørelsen vår om trygghet og sikkerhet

KLMs transparente skatterapport og bidragsrapport

Ved å publisere denne rapporten har KLM som mål å ta et første skritt i å gi alle våre aksjeholdere en forståelse av vår tilnærming til skatt og de ulike skattebidragene KLM gir. For å gi en åpen og konstruktiv dialog om skatt, mener vi det er viktig å ha en felles forståelse av skattereglene for den internasjonale flyindustrien og prinsippene som styrer vår virksomhet over hele verden.

Les vår transparente skatterapport og bidragsrapport

Vårt løfte om bærekraft

Vi er forpliktet til å minimere påvirkningen av aktivitetene våre ved å redusere vårt klimaavtrykk og beskytte miljøet utover det å overholde regelverket.

Les hele vår erklæring om klimatiltak