Forretningsintegritet

Lojalitet, rettferdighet, åpenhet, ærlighet og integritet. Disse fem ordene utgjør KLMs etiske retningslinjer. Les mer om våre etiske retningslinjer, vår varslingspolicy og vår redegjørelse om trygghet og sikkerhet.

Etiske retningslinjer

Overholdelse av retningslinjene gjelder for alle ansatte i KLM Group. Som en del av retningslinjene, hvis det er mistanke om upassende forretningsadferd i selskapet, kan personalet rapportere det korrekt og trygt. Ikke bare nåværende og tidligere KLM-ansatte kan gjøre dette, men alle som kommer i kontakt med KLM som følge av sitt arbeid kan også gjøre dette. Du finner mer informasjon i vår varslingspolicy.

Les vår varslingspolicy

Trygghet og sikkerhet

Trygghet og sikkerhet er grunnleggende aspekter ved alt vi gjør. Vi har som mål å oppnå høyest mulig trygghet og sikkerhet. Ambisjonen vår er å være verdensledende innen sikkerhet.

Les redegjørelsen vår om trygghet og sikkerhet