Medisinsk klarering

Hvis du har spesielle medisinske behov, må du kanskje ordne med medisinsk klarering før du flyr. Sjekk når du må ha medisinsk klarering, og hvordan det fungerer.

Når må du ha medisinsk klarering?

Du må ha medisinsk klarering hvis du

  • lider av en smittsom sykdom
  • trenger medisinsk hjelp eller er avhengig av bestemt medisinsk utstyr
  • har en medisinsk tilstand som kan føre til en livstruende situasjon, eller som kan kreve eksepsjonell medisinsk behandling for din sikkerhet
  • ikke kan bruke setene i standard, oppreist posisjon
  • lider av en sykdom eller fysisk tilstand som resulterer i uvanlig oppførsel som kan ha innvirkning på velferd og komfort for andre passasjerer eller mannskap, eller som kan betraktes som en potensiell fare for flysikkerheten eller punktligheten
  • har en psykisk lidelse og reiser uten ledsager, men trenger hjelp
  • nylig har blitt operert (inkludert alle kosmetiske behandlinger).

Ordne med medisinsk klarering

Ta kontakt med legen din for å ordne med medisinsk klarering. Vennligst fyll ut medisinsk informasjonsskjema A selv, og be legen din om å fylle ut og signere skjema B. Sørg for å sende inn disse skjemaene til oss minst 48 timer før avreise.

Åpne medisinsk informasjonsskjema A

Åpne medisinsk informasjonsskjema B

Helsekort for hyppig reisende (Frequent Traveler Medical Card)

Hvis du flyr minst to ganger i året og har en medisinsk tilstand, kan du be om et helsekort for hyppig reisende (Frequent Traveler Medical Card, FREMEC), slik at du ikke trenger å fylle ut skjemaene hver gang du reiser. Du må imidlertid fortsatt reservere flyvningen din minst 48 timer i forveien.

Solsikkemerket

Solsikkemerket gjør at du på en diskret måte kan vise at du har en usynlig funksjonshemming og trenger ekstra hjelp. Denne servicen er gratis og er tilgjengelig ved skrankene for innsjekking og assistanse på Schiphol, samt noen andre flyplasser.