Medisinsk klarering

Hvis du har spesielle medisinske behov, må du kanskje ordne med medisinsk klarering før du flyr. Sjekk når du må ha medisinsk klarering, og hvordan det fungerer.

Når må du ha medisinsk klarering?

Du må ha medisinsk klarering hvis du

  • lider av en smittsom sykdom
  • trenger medisinsk hjelp eller er avhengig av bestemt medisinsk utstyr
  • har en medisinsk tilstand som kan føre til en livstruende situasjon, eller som kan kreve eksepsjonell medisinsk behandling for din sikkerhet
  • ikke kan bruke setene i standard, oppreist posisjon
  • lider av en sykdom eller fysisk tilstand som resulterer i uvanlig oppførsel som kan ha innvirkning på velferd og komfort for andre passasjerer eller mannskap, eller som kan betraktes som en potensiell fare for flysikkerheten eller punktligheten
  • har en psykisk lidelse og reiser uten ledsager, men trenger hjelp
  • nylig har blitt operert (inkludert alle kosmetiske behandlinger).

Ordne med medisinsk klarering

Ta kontakt med legen din for å ordne med medisinsk klarering. Vennligst fyll ut medisinsk informasjonsskjema A selv, og be legen din om å fylle ut og signere skjema B. Sørg for å sende inn disse skjemaene til oss minst 48 timer før avreise.

Åpne medisinsk informasjonsskjema A

Åpne medisinsk informasjonsskjema B

Helsekort for hyppig reisende (Frequent Traveler Medical Card)

Dersom du flyr minst to ganger i året og har en medisinsk tilstand, kan du be om helsekort for hyppig reisende (Frequent Traveller Medical Card, FREMEC), slik at du ikke trenger å fylle ut skjemaene hver gang du reiser. Du må imidlertid fortsatt reservere flyvningen minst 48 timer i forveien.

Vil du anmode om et FREMEC? Forsikre deg om at skjema A og B er fullstendig utfylt og send e-post til KLM CARES.

Anmod oss om en FREMEC ved å sende oss en e-post

Solsikkemerket

Solsikkemerket gjør at du på en diskret måte kan vise at du har en usynlig funksjonshemming. Solsikkemerket gjør det mulig for passasjerer med en usynlig funksjonshemming å diskret fortelle andre at du kanskje trenger litt ekstra støtte, hjelp eller ekstra tid. Vær oppmerksom på at solsikkemerket ikke garanterer noen form for hjelp, men vi vil gjøre vårt beste!

Vil du bestille et solsikkemerke? Du kan gjøre det på nettstedet Hidden Disabilities Sunflower. Sørg for å bestille solsikkemerket ditt i god tid, siden det kan ta opptil to uker før du får det levert.

Om du trenger assistanse under reisen din, kan du kontakte KLM CARES.

Vanlige spørsmål