Bærekraftig luftfartsdrivstoff (SAF)

Luftfarttøy trenger energi for å fly. I luftfarten bruker vi et fossilt brensel: parafin. Når vi brenner parafin, produserer det karbondioksid (eller CO₂). For mye CO₂ i luften forhindrer varme i å slippe ut i verdensrommet. Dette kalles drivhuseffekten. For å redusere global oppvarming og unngå ytterligere klimaendringer, må vi redusere CO₂-utslippene våre. Vi kan gjøre dette ved å bruke en annen type drivstoff.

Hva er SAF?

Bærekraftig luftfartsdrivstoff (SAF) er laget av mer bærekraftige ressurser. Spilloljer av organisk opprinnelse (som brukt matolje). Dette betyr at det bærekraftige luftfartsdrivstoffet vi bruker:

  • Er en fornybar råvare
  • Avgir minst 75 % mindre CO₂ enn fossilt jetdrivstoff gjennom hele livssyklusen, fra produksjon til forbrenning
  • Reduserer andre skadelige utslipp som svevestøv og svovel

Hvilken type bærekraftig luftfartsdrivstoff bruker KLM?

I 2011 gjennomførte vi verdens første kommersielle flyvning som var delvis drevet av bærekraftig luftfartsdrivstoff laget av brukt matolje. KLM kjøper kun SAF produsert av råvarer som ikke konkurrerer med matproduksjon eller påvirker biologisk mangfold. For eksempel bruker vi ikke soya- eller palmeolje da disse kildene kan forårsake avskoging.

Alt vårt bærekraftige drivstoff oppfyller kriteriene utstedt av:

Litt SAF for hver flytur fra Amsterdam

Vi legger til 1 % SAF til drivstoffsystemet på Amsterdam Airport Schiphol for hver avgang. Dette betyr at vi har doblet 0,5 % som vi startet med i 2022. Selv om 1 % SAF kan virke veldig lite, er det et viktig skritt i riktig retning. Målet vårt er å gradvis innlemme mer SAF, med mål om 10 % av vår totale parafinbruk innen 2030.

For å nå dette målet samarbeider vi med bedrifter som flyr med oss ​​for forretnings- eller godstransport. Du kan også bidra ved å legge til ekstra SAF til bestillingen din. Gjennom denne kollektive innsatsen brukte vi en tiendedel av den globale SAF-produksjonen i 2022, og vi er forpliktet til å akselerere bruken og produksjonen av SAF ytterligere.

Etter hvert som vi bruker mer SAF, har vi justert billettprisene våre. Prisøkningen er basert på reiseklassen din og lengden på flyvningen.

I 2011 gjennomførte KLM verdens første kommersielle flyvning delvis drevet av drivstoff bestående av brukt matolje.

Hvorfor ikke bruke 100 % SAF?

Dessverre er ikke bærekraftig luftfartsdrivstoff tilgjengelig i stor skala ennå. Dette betyr at bærekraftig luftfartsdrivstoff er minst 3 til 4 ganger dyrere. I dag er bare en svært liten del av de millioner tonn drivstoff som brukes av kommersielle flyselskaper SAF. For å ha en betydelig innvirkning på luftfartens samlede karbonutslipp, hjelper passasjerenes bidrag.

Ditt bærekraftige klimaavtrykk

Når du bestiller flybillett hos KLM, gir vi deg muligheten til å kjøpe ekstra bærekraftig drivstoff. Prisen for bidraget ditt beregnes basert på flere faktorer som påvirker mengden CO₂-utslipp fra flyreisen din, som flytype, distanse og historisk lastefaktor.

Med ditt bidrag til SAF bidrar du til å redusere avhengigheten av fossilt drivstoff til flyreiser. Vi kjøper en prosent bærekraftig drivstoff for alle flyreiser med avgang fra Amsterdam. Det er en god begynnelse, og med din hjelp kan vi gjøre mer.

SAF-priser per reisemål

Utregning av karbonutslippene dine

Hvert år reviderer regnskapsorganisasjonen KPMG KLM for å verifisere om KLMs beregningsmetoder er samsvarer med metodene beskrevet nedenfor, og er i tråd med prinsipper som er definert av internasjonale retningslinjer. Revisjonsomfanget er tilgjengelig i KPMGs revisjonsrapport.

Våre siste metoder og revisjonsrapport:

Sjekk den antatte mengden CO₂-utslipp for flyvningen din i Min Reise eller når du bestiller en flyvning.

Legg til SAF i bestillingen din

Du kan legge til bærekraftig luftfartsdrivstoff mens du utfører bestillingen din. Logg inn på Min Reise om du allerede har en bestilling og ønsker å legge til SAF.

Består bestillingen din av mer enn én passasjer? Legg merke til at det ikke er mulig å legge til SAF gjennom Min Reise om du allerede har lagt det til hos en av passasjerene under bestillingen.

Hva vi gjør med ditt bidrag til SAF

Med ditt bidrag kjøper vi ekstra SAF som vi legger til drivstoffsystemet på Amsterdam Airport Schiphol (eller en av de andre flyplassene der vi legger til SAF). Flyreisen din vil ikke direkte inkludere ditt ekstra SAF-bidrag, fordi det er ineffektivt fra et logistisk ståsted, og komplisert å arrangere.

Fordi vi legger SAF til flyplassens drivstoffsystem, går også andre fly med mer SAF om bord. Men de kan ikke kreve CO₂-reduksjon, fordi de har ikke betalt for det. KLM revideres årlig for å sikre at den påståtte CO₂-reduksjonen samsvarer med SAF-sertifikatene vi har mottatt.

SAF-bidraget som en del av billetten din, sammen med alle andre SAF-relaterte fordeler som KLM mottar via våre ulike programmer, brukes 100 % til å kjøpe SAF og til videre SAF-utvikling. Frivillige bidrag vil ikke bli brukt til å oppfylle blandingsmandater. Vi vil gjøre vårt beste for å benytte SAF innen 12 måneder etter flyturen din, avhengig av produktets tilgjengelighet på markedet.

Har du lyst til å gjøre mer?

Det er ting du kan gjøre for å redusere karbonavtrykket ditt. For eksempel reise lett eller ta med øreplugger eller vannflaske. Eller kjøpe SAF. Vi tilbyr også våre passasjerer muligheten til å bidra til våre utvalgte naturfornyelsesprosjekter.

Mer om naturfornyelse

Vanlige spørsmål