Skogplantingsprosjekt

Gjenplanting av skog vil ikke gjøre flyvningene våre mer miljøvennlige. Men det er derimot en måte å bidra til å gjenopprette balansen mellom karbonutslipp og absorpsjon: skogene kan potensielt trekke til seg milliarder av tonn karbondioksid (CO₂) hvert år. Mens vi jobber med å redusere CO₂-utslippene våre på flere måter, bidrar gjenplanting av skog til å redusere eksisterende karbondioksid i atmosfæren. Vi støtter 3 ulike gjenplantingsprosjekter.

Hva er gjenplanting av skog?

Skog har gått tapt på grunn av menneskelig aktivitet eller naturlige forstyrrelser. Gjenplanting gir oss nye trær. Disse trærne absorberer karbondioksid. Selv om det høres enkelt ut, handler det om mer enn bare å plante trær. For eksempel behøver man kunnskap om lokale treslag og lokalt klima. Og, trær må beskyttes da de bruker lang tid på å vokse. Derfor har vi valgt ut 3 forskjellige sertifiserte prosjekter.

Hvorfor er skog viktig?

Skog er lungene til planeten vår. Planter og trær renser luften ved å absorbere karbondioksid og gjøre den om til oksygen. På grunn av menneskelige aktiviteter som å brenne fossilt brensel og avskoging, er karbondioksidnivået i luften høyere enn det naturen kan håndtere. I luftfarten bruker vi også et fossilt brensel: parafin. Når vi brenner parafin, produserer det karbondioksid.

Hva er CO₂?

Karbondioksid (CO₂) er en gass som også produseres i naturen. Det er mat for planter. Når det er for mye CO₂ i atmosfæren, blir varmen fanget rundt jorden. Dette fører til global oppvarming.

Skogplantingsprosjekter

Siden 2017 har vi støttet et skogplantingsprosjekt i Panama. I 2022 la vi til 2 prosjekter i Uganda og Colombia i porteføljen vår. Siden gjenplanting av skog er mer enn bare å plante trær, er alle våre utvalgte prosjekter sertifisert med:

Karbonpoeng

Klimakvote er et sertifikat utstedt for hvert tonn karbonutslipp et verifisert prosjekt har absorbert, redusert eller lagret. Når vi kjøper klimakvoter, støtter vi gjenplantingsprosjektet og kompenserer for 1 tonn av våre CO₂-utslipp.

Som passasjer kan du støtte vår karbonkompensasjon ved å legge til gjenplanting i bestillingen din. Prisen for bidraget ditt er basert på de beregnede CO₂-utslippene per person på flyreisen. Med dette bidraget kjøper vi ikke trær, men klimakvoter. Vi kjøper klimakvoter fra FORLIANCE.

Les mer på FORLIANCE.com

Ditt karbonavtrykk

Når du bestiller en flyreise hos KLM, tilbyr vi muligheten til å kompensere for en del av de estimerte CO₂-utslippene fra flyreisen. Hvordan? Ved å bidra til våre utvalgte skogplantingsprosjekt. Prisen for bidraget ditt beregnes basert på flere faktorer som påvirker mengden CO₂-utslipp fra flyreisen din, som flytype, distanse og historisk lastefaktor.

Priser for skogplanting på flyreiser med avgang fra Amsterdam

Utregning av karbonutslippene dine

Hvert år reviderer den franske avdelingen fra regnskapsorganisasjonen KPMG KLM for å verifisere om KLMs beregningsmetoder er i samsvar med metodene beskrevet nedenfor og er i tråd med prinsipper som er definert av internasjonale retningslinjer. Revisjonsomfanget er tilgjengelig i KPMGs revisjonsrapport.

Våre siste metoder og revisjonsrapport:

Sjekk den antatte mengden CO₂-utslipp for flyvningen din i Min Reise eller når du bestiller en flyvning.

Ditt bidrag

Du kan legge til CO₂ kompensasjon i løpet av bestillingen din, på samme side som du velger sete eller legger til bagasje. Du kan også gjøre det senere i Min Reise.

Har du lyst til å gjøre mer?

Selv om flyreiser enda ikke er bærekraftige, er det ting du kan gjøre for å redusere karbonavtrykket ditt. Små ting, som for eksempel reise med lett bagasje, ta med din egen vannflaske eller dine egne ørepropper. Eller større ting, som å kjøpe bærekraftig luftfartsdrivstoff (SAF).

Med ditt bidrag til bærekraftig drivstoff bidrar du til å redusere avhengigheten av vanlig fossilt drivstoff til flyreiser. Vi kjøper 1 % bærekraftig luftfartsdrivstoff for alle flyvninger med avgang fra Amsterdam. Det er en god begynnelse, og med din hjelp kan vi gjøre mer.

Lær mer om SAF

Vanlige spørsmål