Oppgradering er utilgjengelig online

Det er for tiden ikke mulig å bestille en oppgradering med Miles online.

Kontakt Flying Blue

For å oppgradere med Miles, må du kontakte Flying Blues kundekontaktsenter ved å bruke et av alternativene som er angitt. De kan gi deg mer informasjon om tilgjengelighet og priser, samt hjelpe deg med å bestille oppgraderingen.